Nyheter & kommentarer

2020-09-18

Stefan Löfvens regeringsförklaring innehöll knappt något substantiellt alls. Plattityder skapar inga jobb och förändrar definitivt inte ett orättvist samhälle.

2020-09-15

På onsdag kommer Lysekils kommunfullmäktige att på uppmaning av regeringen ta beslut om att tillstyrka Preems utbyggnad eller inte. Detta har fått mycket uppmärksamhet på senare tid med aktioner...

2020-09-09

Kommunistiska Partiet enades på den nittonde kongressen om en resolution i flyktingfrågan. Vår syn på migration och asylrätt har varit en av de stora diskussionsfrågorna under den gångna...

2020-09-05

Under Kommunistiska Partiets 19:e kongress uppmärksammades de pågående försöken att underminera LAS. Ett uttalande antogs.

2020-09-05

Under Kommunistiska Partiets 19:e kongress uppmärksammades de pågående försöken att underminera LAS. Ett uttalande antogs.

2020-09-01

Till veckoslutet samlas kommunister från hela landet för att diskutera och besluta om Kommunistiska Partiets kommande arbete och verksamhet. Kongressen skulle hållits i mars men på grund av...

2020-08-18

Det saknas inte alternativ till en politik som enbart utgår från det privata näringslivets intressen. Vad som nu krävs är någon som bär fram arbetarkraven.

2020-08-06

Samtidigt som miljörörelser protesterar mot Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil har Kommunistiska Partiet tagit ställning för att Preem bör ges tillstånd till en anläggning som ska...

2020-07-31

Det var idel glada miner när EU-ledarna i förra veckan kom överens om unionens långtidsbudget och om den så kallade återhämtningsfonden. Sveriges statsminister Stefan Löfven gjorde till exempel V-...

2020-07-30

Ska arbetare inom Metall och Kommunal ta ansvar för och betala varandras löner? Ska inte kampen stå mellan lön och vinst? Det frågar sig Vera Pettersson, kvinnopolitisk sekreterare i Kommunistiska...

Sidor