Nyheter & kommentarer

2020-11-06

Förbättringarna kommer inte av sig själv. Det krävs en aktiv kamp mot lasermän, toijerska hästar och arbetsköparnas knektar.

2020-10-30

Vid årsskiftet infördes lagen om elektronisk kommunikation. Att lagen är riktad emot Kina och Huawei råder det inga som helst tvivel om.

2020-10-23

Efter Kommunistiska Partiets senaste kongress valdes Povel Johansson, Lokförare och medlem i Göteborgsavdelningen till ny partiordförande. Proletären träffar Povel för ett snack om framtiden.

2020-10-23

Klassklyftorna i Sverige är på historiska höga nivåer. Socialismen behövs idag mer än någonsin.

2020-10-12

Budkavlen från Volvo Lastvagnar i Umeå har skapat ett riksomfattande nätverk av Lasförsvarare. Nu är det dags att ta ett steg till för att stoppa Lasutredningen och täppa till truten på Annie Lööf...

2020-10-05

Flyktingkriserna har sin grund i imperialismen och de växande globala klyftorna. För att bekämpa krisen krävs antikapitalistisk kamp och att rätten att söka asyl värnas – men också en ordnad och...

2020-10-05

– Alla kommer påverkas om utredningen går igenom och därför måste alla göra något, säger Andreas Mångberg, pappersarbetare och facklig sekreterare i Kommunistiska Partiet, om de kraschade Las-...

2020-09-25

Magdalena Anderssons expansiva sossebudget bäddar för sjufaldigt värre nedskärningar i framtiden.

2020-09-21

På Kommunistiska Partiets partistyrelsemöte den gångna helgen valdes ett nytt arbetsutskott. Till ordförande valdes lokföraren Povel Johansson, 32.

Sidor