Pressmeddelande: Ödesfrågan är inte Preem.

Kommunistiska Partiet Lysekil

På onsdag kommer Lysekils kommunfullmäktige att på uppmaning av regeringen ta beslut om att tillstyrka Preems utbyggnad eller inte. Detta har fått mycket uppmärksamhet på senare tid med aktioner mot Preem och skriverier i media.

2020-09-15

Klimatförändringarna är en ödesfråga för människor och miljö, och vårt beroende av fossil energi måste fasas ut och ersättas med annan energiteknik, det råder det ingen tvekan om.
Men även sättet att organisera samhället är en ödesfråga. Dagens transportsystem både till land och hav och dess volym måste ifrågasättas. Nödvändiga transporter måste begränsa sin miljöpåverkan.

Internationella förbud att använda och förorena haven med svavel och partiklar från restolja/tjockolja är ett litet steg i rätt riktning.

Sverige exporterar alltmer miljöförstörelse genom att lägga produktionen utanför den egna gränsen och utanför eget ansvar. Angelägna miljömål och slutna miljöavtal blir därmed missvisande och transporter miljövidrigt långa.
Skärpt miljölagstiftning och ökad miljömedvetenhet hos allmänheten, samt bevarandet av miljökänslig produktion inom Sveriges ansvarsgränser är avgörande för hur vi kan begränsa negativ miljöpåverkan.

I detta perspektiv blir ett nej till Preems utbyggnad ett kontraproduktivt beslut. Därför går Kommunistiska Partiet på kommunstyrelsens beslut att tillåta en utbyggnad.

För Kommunistiska Partiets avdelning i Lysekil

Kommunstyrelseledamot för (K) Yngve Berlin