Tidigarelagd kongress ska visa vägen fram för K

Till veckoslutet samlas kommunister från hela landet för att diskutera och besluta om Kommunistiska Partiets kommande arbete och verksamhet. Kongressen skulle hållits i mars men på grund av coronapandemin flyttades den fram till september.

2020-09-01

Kongressen kommer att genomföras delvis digitalt på grund av pandemin, en utmaning för partistyrelsen och arbetsutskottet. Dessutom kommer kongressen att behandla flera viktiga frågor som det rått oenighet och motsättningar om inom partiet.

Elsa-Lena Åström, partisekreterare och medlem i arbetsutskottet, berättar hur hon ser på kongressen och de frågor som ska behandlas.

Det har varit en turbulent tid i Kommunistiska Partiet. Vilka är kongressens viktigaste frågor?

– Viktigast är att vi väljer en ny partistyrelse som kan arbeta som ett kollektiv. Den gångna kongressperioden har det förts en intensiv och stundtals hätsk debatt om vilket parti vi ska vara och om flyktingpolitiken. Dessa diskussioner har tagit stor plats och hämmat vårt partis möjlighet att gå på offensiven.

– Jag är övertygad om att de valda kongressdelegaterna kommer att kunna enas om en gemensam linje och peka ut en väg framåt för vårt parti.

Diskussionen om vilket parti K ska vara, vad har den handlat om egentligen?

– Det är lite svårt att förklara kort, det finns många olika synsätt och infallsvinklar. Något tillspetsat handlar det om ifall vi ska vara ett parti som bara sätter lokala frågor och aktioner i centrum eller om rikspolitiken också ska få utrymme med ett gemensamt och rikstäckande agerande. Där handlar det om olika syn på ideologins roll och på arbetssätten, men det finns även politiska motsättningar i frågor som flyktingpolitiken, taktiken mot Sverigedemokraterna och vilka partiets målgrupper ska vara.

– Flera av de som startade dessa diskussioner har därefter lämnat partiet. Det är beklagligt. Dels för att flera av dem har varit viktiga för partiet. Dels för att frågorna kanske inte blir genomlysta på samma sätt, när de inte är kvar och kan argumentera för sina ställningstaganden.

Kommer kongressen att kunna lösa dessa motsättningar?

– Jag hoppas verkligen att det kommer att finnas många olika åsikter som kan fördjupa diskussionerna även i fortsättningen. Utifrån alla de kontakter jag haft med partiavdelningar och medlemmar i mitt arbete som partisekreterare är jag övertygad om att det finns en insikt om att ett kommunistiskt parti behövs, och att det finns ett sug efter att få jobba kollektivt och utåtriktat. Det kunde vi se redan i våras när vi drog i gång arbetet med vårt coronakrisprogram.

– Det handlar heller inte om att alla partimedlemmar måste tycka samma sak i alla frågor, utan om att vi måste vara eniga i de grundläggande frågorna.

– Våra belackare påstår att partiet kommer att lida sotdöden men jag är övertygad om att vi kommer att kunna välja en ny och offensiv partistyrelse, bestående av både erfarna kamrater och unga arbetare. Det är nödvändigt att ett kommunistiskt partis ledning kan vara både eftertänksam och nytänkande.

Ser du några problem eller risker med att kongressen kommer att genomföras digitalt?

– Inte politiskt. Delegaterna kommer att kunna diskutera och forma politiken. Men det är obruten mark för oss och det finns en osäkerhetsfaktor i om vi kommer hinna igenom hela dagordningen eller om vi kommer tvingas bordlägga en del.

– Att inte alla kan samlas på en plats är trist, eftersom kongresser är så mycket mer än beslutsfattande. Snacket i pauser är viktigt för att lära känna varandra och knyta kontakter. Vi tror ändå att vi fått till en lösning som kan ge en del av denna kongresskänsla, eftersom vi ändå kommer att träffas på fem orter och se varandra på storbildsskärm. Vem vet – kanske kommer fler känna sig bekväma med att begära ordet när publiken är mindre?

Vilka är partiets största uppgifter efter kongressen?

– Att försvara arbetarklassens position i samhället och på arbetsplatserna. Förslagen på försämringar innebär att arbetarklassen fortsätter att pressas tillbaka mot samma otrygghet som gällde för 100 år sedan. Klassklyftorna ökar dramatiskt och vi har ett alltmer segregerat samhälle som beror på nedskärningarna och privatiseringarna i den gemensamma välfärden, och på att det råder en enorm brist på bostäder för dem som inte har fasta jobb med höga, stabila inkomster.

– Här vill vårt parti ta plats och gripa in i alla de viktiga frågor som berör arbetare och vanligt folk.

Partistyrelsen