Nyheter & kommentarer

2021-03-05

"Självklart för oss att sluta upp mot marknadshyror"

2021-02-19

LO har självmant satt på sig en tvångströja och hållit tillbaka lönekraven för att gynna svensk exportindustri. För att bryta det krävs att fackföreningsrörelsen tar striden.

2021-02-12

Klassanalysen behövs för att klarlägga vilka klasskrafter som kan vinnas och mobiliseras, i kampen mot en alltmer destruktiv kapitalism.

2021-02-05

Staten och kommunerna behöver ta ansvar för alla led i bostadsförsörjningen. Från finansiering, byggande och reparationer till uthyrning och hyressättning, för att garantera ett tryggt och bra...

2021-01-31

Medan arbetare tampas med allt strängare restriktioner, smittrisk på jobbet och ökad arbetslöshet, är det härliga tider för aktieägarna.

2021-01-26

Lördagen den 24:e januari slutförde Kommunistiska Partiet de på grund av tidsbrist ajournerade kongressförhandlingarna och kunde lägga den 19:e kongressen till handlingarna.

...

2021-01-25

Uttalande antaget av Kommunistiska Partiets 19:e kongress.

2021-01-21

Det krävs åtgärder här och nu för att stoppa smittspridningen och reducera lidandet för de mest utsatta – men vi måste också diskutera vad för samhälle vi vill se efter pandemin.

2021-01-15

Samhällseliten, inte minst de som arbetar inom det offentliga, lever idag under helt andra villkor och regler än oss andra. Det måste vi ändra på.

Sidor