Nyheter & kommentarer

2021-09-01

Brå-rapporten om invandrares överrepresentation i brottstatistiken bekräftar vad vi redan visste. Den svenska integrationspolitiken har inte varit misslyckad – den har varit obefintlig.

2021-08-24

Stefan Löfven har som statsminister och partiledare för Socialdemokraterna fortsatt den stadiga högerkurs som inneburit massarbetslöshet, nedskärningar, otrygghet och segregation.

2021-08-16

USA-imperialismens nederlag i Afghanistan visar ännu en gång att det inte går att bomba fram demokrati och civilisation.

2021-08-11

Det privata vinstintresset har skapat den påstådda cementkrisen. Därför ska riksintressen inte förvaltas av privata företag.

2021-08-05

De rika blir rikare och klimathotet ökar. Det är hög tid att införa klimatrestriktioner och produktion efter behov – inte efter privat vinstintresse.

2021-08-05

De rika blir rikare och klimathotet ökar. Det är hög tid att införa klimatrestriktioner och produktion efter behov – inte efter privat vinstintresse.

2021-08-05

Flyktingpolitiken ska styras av människors behov av skydd, inte kapitalisternas önskan om billig arbetskraft.

2021-08-05

Regeringens 40-punktsprogram tar upp viktiga åtgärder mot det sexualiserade våldet mot kvinnor – men är otillräckligt i flera frågor.

2021-08-05

Massarbetslösheten finns för att någon tjänar på den. Stor tillgång på arbetskraft gör att löner och villkor kan pressas ned.

Sidor