Nyheter & kommentarer

2021-03-31

Är du nyfiken på vad Kommunistiska Partiet står för i olika frågor och har funderat på att engagera dig? Vill du diskutera vår politik? Anmäl dig till vår studiecirkel som ta upp och går igenom...

2021-03-25

Låt varken sensationsjournalistik, konspirationsteorier eller läkemedelsföretagens vinstjakt sabotera vaccineringen.

2021-03-18

Vi måste hitta tillbaka till grundtankarna från enhetsskolan – en likvärdig skola för alla.

2021-03-12

Gratis tandvård borde föras upp högst på dagordningen. Regeringens utredning om nytt tandvårdssystem duger inte.

2021-03-09

Ett samtal mellan kvinnor om arbete, egen inkomst, ekonomiskt oberoende som grund för självständighet, anställningsformer, otrygga anställningar, RUT-avdrag, könsskillnader och klasskillnader -...

2021-03-05

Trots många framsteg krävs det fortfarande att vi tar kamp för jämställdhet.

2021-03-05

"Självklart för oss att sluta upp mot marknadshyror"

2021-02-19

LO har självmant satt på sig en tvångströja och hållit tillbaka lönekraven för att gynna svensk exportindustri. För att bryta det krävs att fackföreningsrörelsen tar striden.

2021-02-12

Klassanalysen behövs för att klarlägga vilka klasskrafter som kan vinnas och mobiliseras, i kampen mot en alltmer destruktiv kapitalism.

Sidor