Nyheter & kommentarer

2021-10-26

Om elevernas rätt till kunskap och utbildning ska vara lika för alla måste friskolesystemet och det fria skolvalet bort.

2021-10-15

Las-frågan lyser med sin frånvaro när politikerna debatterar, något som tydligt visar att mobilisering till försvar för arbetstryggheten måste ske bland arbetare.

2021-10-07

Sverigedemokraternas utspel om en tusenlapp till landets pensionärer klingar falskt.

2021-10-01

Sverige var med och drev på för en konvention om förbud mot kärnvapen. Nu är det hög tid att vi också skriver på den.

2021-09-27

Sjukvården blöder ur ett antal djupa sår, alla orsakade av det marknadstänk som idag styr över vårdsektorn. Magdalena Anderssons budgetproposition kommer inte att ändra på det.

2021-09-17

Ordning och reda på arbetsmarknaden kräver att arbetskraftsimporten stoppas och att alla som arbetar i vårt land gör det under svenska kollektivavtal.

2021-09-08

En författningsdomstol skulle innebära att demokratin inskränks, när makt flyttas från folkvalda representanter till en liten grupp specialister.

Sidor