Nyheter & kommentarer

2020-10-12

Budkavlen från Volvo Lastvagnar i Umeå har skapat ett riksomfattande nätverk av Lasförsvarare. Nu är det dags att ta ett steg till för att stoppa Lasutredningen och täppa till truten på Annie Lööf...

2020-10-05

Flyktingkriserna har sin grund i imperialismen och de växande globala klyftorna. För att bekämpa krisen krävs antikapitalistisk kamp och att rätten att söka asyl värnas – men också en ordnad och...

2020-10-05

– Alla kommer påverkas om utredningen går igenom och därför måste alla göra något, säger Andreas Mångberg, pappersarbetare och facklig sekreterare i Kommunistiska Partiet, om de kraschade Las-...

2020-09-25

Magdalena Anderssons expansiva sossebudget bäddar för sjufaldigt värre nedskärningar i framtiden.

2020-09-21

På Kommunistiska Partiets partistyrelsemöte den gångna helgen valdes ett nytt arbetsutskott. Till ordförande valdes lokföraren Povel Johansson, 32.

2020-09-18

Stefan Löfvens regeringsförklaring innehöll knappt något substantiellt alls. Plattityder skapar inga jobb och förändrar definitivt inte ett orättvist samhälle.

2020-09-15

På onsdag kommer Lysekils kommunfullmäktige att på uppmaning av regeringen ta beslut om att tillstyrka Preems utbyggnad eller inte. Detta har fått mycket uppmärksamhet på senare tid med aktioner...

2020-09-09

Kommunistiska Partiet enades på den nittonde kongressen om en resolution i flyktingfrågan. Vår syn på migration och asylrätt har varit en av de stora diskussionsfrågorna under den gångna...

2020-09-05

Under Kommunistiska Partiets 19:e kongress uppmärksammades de pågående försöken att underminera LAS. Ett uttalande antogs.

Sidor