Nyheter & kommentarer

2020-11-30

Om utvecklingen med privata vårdförsäkringar tillåts fortsätta kommer vården gå från att vara en mänsklig rättighet till att bli en vara på en marknad.

2020-11-25

Uttalande från Kvinnopolitiska utskottet. Dagen instiftades av FN år 1999.

2020-11-20

I en kris av detta slag är inte delat ansvar den optimala lösningen. Det behövs en instans som pekar med hela handen.

2020-11-12

Sven Wollter var den folkkäre skådespelaren som gav vårt parti ett ansikte. Han var medlem i Kommunistiska Partiet mer än 40 år och aktiv ända in i det sista. Här minns vännen och partikamraten...

2020-11-12

Sverige måste återgå till att vara en röst för fred och nedrustning i världen. Istället för mer pengar till Försvarsmakten borde resurserna gå till vården och till att bekämpa arbetslösheten.

2020-11-06

Förbättringarna kommer inte av sig själv. Det krävs en aktiv kamp mot lasermän, toijerska hästar och arbetsköparnas knektar.

2020-10-30

Vid årsskiftet infördes lagen om elektronisk kommunikation. Att lagen är riktad emot Kina och Huawei råder det inga som helst tvivel om.

2020-10-23

Efter Kommunistiska Partiets senaste kongress valdes Povel Johansson, Lokförare och medlem i Göteborgsavdelningen till ny partiordförande. Proletären träffar Povel för ett snack om framtiden.

2020-10-23

Klassklyftorna i Sverige är på historiska höga nivåer. Socialismen behövs idag mer än någonsin.

Sidor