Nyheter & kommentarer

2020-02-02

Kommunistiska Partiet fördömer USA:s och Donald Trumps så kallade århundradets fredsplan för Palestina. Den så kallade fredsplanen är inget annat än en skymf mot Palestinas folk.

2020-01-31

Den brittiska arbetarklassen får inte nöja sig med brexit. I ett Storbritannien utanför EU kommer överheten gynna sina egna klassintressen.

2019-10-06

Regeringens höstbudget omfördelar till de redan rika och driver många kommuner mot ruinens brant. Välfärden och tryggheten sätts på undantag. Men i riksdagens korridorer är det varmt och skönt....

2019-09-19

Inte bara arbetsmarknaden, utan hela samhället, försämras av den nyliberala politik som eliten driver på. Det är dags att sätta folkets krav främst.

2019-09-19

Robert Mathiasson har avgått som Kommunistiska Partiets ordförande, med hänvisning till utmattningssyndrom. Under förra helgens partistyrelsemöte valdes Ulf Nilsson till ny partiordförande.

2019-07-25

Begreppen är stora i den politiska debatten. Men det är i den lilla vardagen vi lever våra liv. Och det är där förändringarna måste ske.

2019-07-18

Att lita på personalen ute i verksamheten och stoppa nedskärningarna måste vara receptet. Utredningar har vi sett tillräckligt av. Nu krävs det konkreta åtgärder.

2019-07-10

Tystnaden är ett hot mot flickor och kvinnor vare sig övergreppen begås i namn av heder eller av svartsjuka. Alla kvinnor i Sverige äger lika rättigheter. Detta är inte förhandlingsbart.

2019-07-03

Trump lovar att göra ”Amerika stort igen” men det betyder inte att amerikanska storföretag kommer att flytta tillbaka sin produktion från Kina.

Sidor