Nyheter & kommentarer

2022-03-17

Svensk arbetarklass står inför ett dubbelt försämrat ekonomiskt läge med reallönesänkningar och ökade skatter.

2022-03-14

Våra principiella krav på alliansfrihet handlar inte i första hand om att värna vårt diplomatiska anseende – utan om att vi vet att krig drabbar arbetare värst.

2022-03-08

Med internationella kvinnodagen för dörren är det återigen dags att påminna om den livsnödvändiga kampen för jämställdhet.

2022-03-04

På internationella kvinnodagen anordnar Kommunistiska Partiet aktiviteter och möten på ett flertal orter. Här nedan listas några av de arrangemang där Kommunistiska Partiet arrangerar eller deltar...

2022-03-02

Attacken på Ukraina lägger ytterligare stenar i den vågskål där folkrätten, så som den såg ut tidigare, väger allt lättare.

2022-02-16

Det går inte att lappa och laga i ett felaktigt system. Enda sättet att förhindra välfärdsplundringen och skapa en jämlik skola är att införa en statlig enhetsskola.

2022-02-14

Israel har ända sedan sin tillkomst byggt på folkfördrivning, rasism och separerande av olika folkgrupper. Vad är det om inte apartheid?

Sidor