Uttalande: Vi står bakom Pågatågens arbetare - mot Arrivas hyvling!

Malmö 2020-10-04

2020-10-05

Fredagen 25 september vaknade Pågatågens 400 heltidsanställda upp till ett ultimatum från arbetsköparen Arriva Sverige AB: Gå ner till 80% arbetstid och lön, och förlora alla förmåner i det lokala kollektivavtalet, eller bli uppsägningsbar.
Detta så kallade erbjudande kom trots att avtalet om korttidspermittering gäller till årsskiftet och Pågatågens fackklubbar i Seko och ST kommit med ett antal förslag till temporära lösningar under sommarens förhandlingar efter Arrivas varsel om uppsägning i juni.
Skånetrafiken gick dagarna efter att Arriva delgett sitt hotfulla erbjudande ut med löften om att tåg-och busstrafiken kommer att återgå i full kraft vid årsskiftet om inte pandemin går in i en andra våg, vilket isåfall skulle göra Arrivas hot om varsel tomma. Ändå står Arrivas ultimatum oförändrat.
Arrivas hyvling är alltså inget annat än en cynisk strategi för att helt kunna kringgå övertidsersättningar och övriga förmåner om fridagar och semester som förhandlats fram i det lokala kollektivavtalet.

Vi kommunister står upp för arbetstryggheten. Därför ställer vi oss bakom Sekos och STs uppmaning till sina medlemmar att inte svara på Arrivas ultimatum, och att vägra alla försämringar Arriva länge försökt påtvinga sina arbetare.
Om Arriva vägrar ge sig i frågan ger vi allt vårt stöd åt fackföreningarnas fortsatta konfliktåtgärder. Vi står med våra lokförare och värdar på Pågatågen!
Tillsammans är vi starka mot kapitalisternas egenintressen!

Vidare ställer vi oss emot de inställda turer och tabelländringar som Skånetrafiken verkställt under pandemin vilka lett till de permitteringar och varsel som Pågatågens anställda fått utstå, men som också lett till överfulla tåg och bussar i en tid då distans aldrig varit viktigare.
Region Skåne har under lång tid lagt mindre och mindre resurser till kollektivtrafiken, som nu styrs till största del av biljettintäkter.
Vi kommunister kräver att stat och region tar sitt ansvar - för en säker kollektivtrafik som är tillgänglig för alla!

Kommunistiska Partiets avdelningar i

Skåne och Blekinge