Nej till Nato

Uttalande antaget på Kommunistiska Partiets 20:e kongress

2024-01-08

Den svenska borgarklassen har med hjälp av Socialdemokraterna fått som de länge velat, att Sverige ska vara en del av USA:s krigsallians Nato. En militärpakt som bombat Jugoslavien och som fört imperialistiska krig, också med svenskt deltagande, i Afghanistan, Irak och Libyen.
Med kriget i Ukraina som förevändning tvingas svenska folket in i en krigsallians som gör oss till måltavla i ett krig mellan USA och Ryssland, och som kan tvinga svenska ungdomar att bli kanonmat i USA:s krig över hela jorden.
Redan talar Försvarsmakten öppet om att Sverige blir uppmarschområde för USA genom det bilaterala så kallade DCA-avtalet, som undertecknades i december och som ger USA rätt till 17 militärbaser i Sverige. Varken i förhandlingarna om DCA-avtalet med USA eller i förhandlingarna om Natoansökan har den svenska regeringen och Försvarsmakten ens velat få in ett förbehåll mot kärnvapen på svensk mark. Nato är en kärnvapenallians, som bygger på de kärnvapen som USA har stationerade i Europa.
Tvärtemot den massiva propagandan vi fått utstå de senaste två åren gör Nato inte Sverige ett dugg säkrare. Det stundande Natomedlemskapet är bara goda nyheter för krigsindustrin och kapitalisterna som vill vara med och dela på bytet i nästa USA-ledda krig – och för de fjäskande politikerna i regeringen vars högsta lycka är att få synas på bild med representanter för USA-imperialismen.
För alla arbetare och vanliga svenskar innebär ett Natomedlemskap bara olycka. Mer nedskärningar i välfärden till förmån för militären, och mycket större risk att Sverige dras in i krig.

• Nej till Nato
• Nej till allt samarbete med USA:s krigsmaskin