Priser sommarlägret 2021

Sommarlägret plusgirokonto är 52 19 21-7.

Lägertyp Ålder Pris
Barn Familjeläger 0-2 år Gratis
Barn Familjeläger 3-7 år 620 kr
Barn Pionjärläger 8-13 år (födda 2006-2011) 970 kr
Ungdomsläger 14-20 år (födda 2005-1999) 1220 kr
Pensionär Familjeläger 1620 kr
Vuxna Familjeläger från 20 år 1820 kr
Maxpris för ensamstående med barn 2460 kr
Maxpris per familjehushåll 4980 krÖvriga priser (ingår inte i maxpris)

Övrigt Pris
Inomhusplats 520 kr
Bussresa 320 kr
Anmälningar efter 28 juni 150 krDygnspriser

(exklusive kostnad för inomhusplats) Minimidebitering ett dygn.

Lägertyp Ålder Pris
Barn Familjeläger 0-2 år Gratis
Barn Familjeläger 3-7 år 100 kr
Ungdom Familjeläger 14-19 år 200 kr
Vuxna Familjeläger från 20 år 260 kr
Inomhusplats   100 kr