Priser sommarlägret 2024

Sommarlägrets plusgirokonto är 52 19 21-7.

Lägertyp Ålder Pris
Barn Familjeläger 0-2 år Gratis
Barn Familjeläger 3-7 år 650 kr
Barn Pionjärläger 8-13 år 1050 kr
Ungdomsläger 14 år och uppåt 1350 kr
Pensionär Familjeläger 1800 kr
Vuxna Familjeläger från 20 år 2000 kr
Maxpris för ensamstående med barn 2600 kr
Maxpris per familjehushåll 5400 krÖvriga priser (ingår inte i maxpris)

Övrigt Pris
Inomhusplats 600 kr
Bussresa 320 kr
Anmälningar efter 28 juni 150 krDygnspriser

(exklusive kostnad för inomhusplats) Minimidebitering ett dygn.

Lägertyp Ålder Pris
Barn Familjeläger 0-2 år Gratis
Barn Familjeläger 3-7 år 100 kr
Ungdom Familjeläger 14-19 år 200 kr
Vuxna Familjeläger från 20 år 350 kr
Inomhusplats   150 kr