Priser sommarlägret 2023

Sommarlägret plusgirokonto är 52 19 21-7.

Lägertyp Ålder Pris
Barn Familjeläger 0-2 år Gratis
Barn Familjeläger 3-7 år 620 kr
Barn Pionjärläger 8-13 år 970 kr
Ungdomsläger 14år och uppåt 1220 kr
Pensionär Familjeläger 1620 kr
Vuxna Familjeläger från 20 år 1820 kr
Maxpris för ensamstående med barn 2460 kr
Maxpris per familjehushåll 4980 krÖvriga priser (ingår inte i maxpris)

Övrigt Pris
Inomhusplats 520 kr
Bussresa 320 kr
Anmälningar efter 28 juni 150 krDygnspriser

(exklusive kostnad för inomhusplats) Minimidebitering ett dygn.

Lägertyp Ålder Pris
Barn Familjeläger 0-2 år Gratis
Barn Familjeläger 3-7 år 100 kr
Ungdom Familjeläger 14-19 år 200 kr
Vuxna Familjeläger från 20 år 260 kr
Inomhusplats   100 kr