Nyheter & kommentarer

2024-02-28

Det svenska medlemskapet i Nato innebär en fullständig uppslutning bakom USA-imperialismen. Natomedlemskapet försämrar kraftigt Sveriges säkerhetsläge och utsätter vårt land för ett krigshot som...

2024-02-15

Det palestinska motståndet bekräftade återigen Palestinas centrala ställning i kampen mot imperialismen. Om detta anordnades ett möte med rubriken "Geopolitiska förändringar i spåren av Gaza" den...

2024-02-15

Regeringen vill att Sverige ska vara en del av USA:s insats Prosperity Guardian i Röda havet. Det är det här som Natomedlemskapet verkligen handlar om – att Sverige förväntas vara en aktiv del av...

Sönderbombat Gaza, oktober 2023.
2024-02-07

Regeringens beslut att stoppa stödet till Unrwa är en kollektiv bestraffning av alla palestinier. Ytterligare tusentals civila, kvinnor och barn riskerar att dö som ett direkt resultat av Sveriges...

2024-02-01

62 personer dog på arbetet förra året, men trots att de dödliga arbetsolyckorna blir allt fler föreslås inga lagändringar och inga straffskärpningar.

2024-01-30

15 till 21 juli 2024 arrangeras Lysestrandsveckan - kommunisternas sommarläger. Så reservera vecka 29 till årets rödaste semestervecka!

2024-01-24

Natoprocessen ter sig allt mer farsartad. Sverige utsätter sig för större risker som medlem i Nato än om vi behåller vår neutralitet och alliansfrihet.

2024-01-18

Att lämna EU är att ta ifrån svenska politiker och byråkrater ett av deras viktigaste vapen, som de använder för att fortsätta att slå sönder välfärden och hetsa för krig.

2024-01-11

Avslutningstalet från den 20:e kongressen hölls av Povel Johansson som blev omvald till partistyrelsen. På bilden: den nyvalda partistyrelsen.

Sidor