Nyheter & kommentarer

2021-08-16

USA-imperialismens nederlag i Afghanistan visar ännu en gång att det inte går att bomba fram demokrati och civilisation.

2021-08-11

Det privata vinstintresset har skapat den påstådda cementkrisen. Därför ska riksintressen inte förvaltas av privata företag.

2021-08-05

De rika blir rikare och klimathotet ökar. Det är hög tid att införa klimatrestriktioner och produktion efter behov – inte efter privat vinstintresse.

2021-08-05

De rika blir rikare och klimathotet ökar. Det är hög tid att införa klimatrestriktioner och produktion efter behov – inte efter privat vinstintresse.

2021-08-05

Flyktingpolitiken ska styras av människors behov av skydd, inte kapitalisternas önskan om billig arbetskraft.

2021-08-05

Regeringens 40-punktsprogram tar upp viktiga åtgärder mot det sexualiserade våldet mot kvinnor – men är otillräckligt i flera frågor.

2021-08-05

Massarbetslösheten finns för att någon tjänar på den. Stor tillgång på arbetskraft gör att löner och villkor kan pressas ned.

2021-08-05

Nooshi Dadgostar pratade om den svenska modellen och folkhemmet i sitt Almedalental. V vill bli det nya S. Samtidigt saknas systemkritiken.

2021-07-01

Biden fjäskar för Stoltenberg och Nato trappar upp kallakrigsretoriken.

Sidor