Gruvstrejken visar vägen

Gruvarbetarnas strejk var framgångsrik. Trots högt tonläge tvingades LKAB:s ledning att återuppta förhandlingarna. Detta hade aldrig skett om inte arbetarkollektivet hade satt sig.

Kommunistiska Partiet stöder fullt ut gruvarbetarna i deras krav på 4 000 kronor mer i månaden. Kravet är rättmätigt. Det är egentligen i underkant då de gigantiska vinster som LKAB genererar, 1 800 000 kronor per arbetare förra året, helt och fullt hämtas ur LO-kollektivets arbete.

Påståendet om att kravet står i motsättning till LO:s låglönesatsning är nonsens. De lågavlönade LO-grupperna får inte ett öre mer om gruvarbetarna håller igen. Däremot ger rejäla lönelyft större skatteintäkter och därmed större möjligheter för Kommunals medlemmar att driva rejäla lönekrav.

Lika rättmätig är den vilda strejken. När företaget ensidigt vägrar att ens diskutera lönefrågan måste de anställda reagera. Vad ska vi annars med demokratin till?

Till saken hör också att arbetarna vid LKAB kollektivt har ställt kravet 4000 kronor mer redan innan de centrala förhandlingarna började. Men i dessa förhandlingar svek IF Metall, inte bara gruvarbetarna utan också alla övriga medlemmar, och undertecknade det usla treårsavtal som bara ger 10,2 procent. För gruvarbetarna ger det 800 kronor detta år. Som väl är kan den vilda strejken inte förhandlas bort!

Den korta vilda strejken i gruvorna visar vägen till framgång i den fackliga kampen. Så är Malmfältens arbetare återigen ett föredöme för alla kampvilliga svenska arbetare. Nu bekräftas arbetarrörelsens gamla, i strid vunna, erfarenhet att framgångar i den fackliga såväl som i den politiska kampen endast uppnås genom en kollektiv agerande, där alla berörda arbetare dras med.

Men här måste också framhållas en annan ur erfarenhet förvärvad sanning. Det som inte vunnits i strejken kan aldrig vinnas vid förhandlingsbordet. Framgång i den pågående lönekampen kräver beredskap till fortsatt självständigt agerande från gruvarbetarkollektivet.

Om så sker kan Kommunistiska Partiet lova att göra allt vad vi och våra medlemmar kan för att över hela landet uppbåda bredast möjliga stöd till en sådan kamp. Kommunisterna uppmanar alla Sveriges klassmedvetna arbetare att på sina respektive arbetsplatser initiera diskussionen om den fackliga kampen i syfte att skapa såväl ett brett stöd till gruvarbetarna som att grundlägga ett kraftfullt agerande i lönekampen på den egna arbetsplatsen.

Kommunistiska Partiet, fackliga utskottet
Lars Rothelius

Göteborg