Höjda löner inom Handels

- en viktig fråga för alla arbetare!

Genom Svenskt Näringslivs provokationer har fackförbundet Handels hamnat i en viktig kamp. Det avtal som låg redo att skrivas under är i sig inte mycket för världen. Med tanke på de vinstrekord som den svenska handeln slagit år efter år och de skamligt låga lönerna för framförallt handelsanställa kvinnor, var nivån i avtalet allt för låg.
När Handels dessutom backat på kraven om heltidsanställlningar och ökad trygghet var det självklart för Svensk Handel att skriva på. Men då ingrep låglönefundamentalisterna i Svenskt Näringsliv. Inte ens detta billiga avtal kunde Svenskt Näringsliv acceptera. Deras uttalade mål är att hålla nere lägsta lönerna. Detta som ett sätt att hålla nere svenska arbetares löner överlag.

Kommunistiska Partiet stödjer i alla lägen arbetare som kämpar för högre lön och bättre levnadsförhållanden. Sverige är ett oerhört rikt land, men dessa rikedomar samlas hos ett litet fåtal. Ett bättre läge än denna avtalsrörelse att börja ta igen den enorma omfördelning som skett till de rikas fördel i det här landet finns inte. Är det strejk Svenskt Näringsliv vill ha, så är det strejk de ska få! Tiden är sedan länge mogen att sätta ner foten och täppa till truten på Svenskt Näringsliv.

Handels ledning får på inga villkor backa från sina krav. Kompromissandets tid är över! Den enda garantin för att fackledningen inte ska vika är ett starkt tryck underifrån och solidaritet från andra arbetargrupper. Kampen för de lägsta lönerna är en fråga som gäller alla arbetare i Göteborg och i Sverige.

Styrelsen för Kommunistiska Partiets Göteborgsavdelning

Göteborg

För kontakt eller mer information ring 031-12 22 76
http://www.kommunistiskapartiet.org/goteborg/