Stoppa SÄPO:s trakasserier

TILL MIGRATIONSMINISTER TOBIAS BILLSTRÖM:

Stoppa SÄPO:s trakasserier – Ge Hassan Asad permanent uppehållstillstånd!

Kommunistiska Partiets Göteborgsavdelning protesterar mot behandlingen av göteborgaren och palestiniern Hassan Asad.

Du och din regering är högsta ansvariga. Tyvärr handlar det inte bara om detta enskilda fall. Under de senaste åren har flera fall av brott mot demokratin och rättssäkerheten uppdagats. Utan rättegångar och bakom stängda dörrar har personer och organisationer i Sverige drabbats av SÄPO:s och utländska makters godtyckliga trakasserier och bestraffningar. Under förevändning att beskydda demokratin håller ni på att urgröpa den totalt.
Enligt mediauppgifter vill Migrationsverket ge Hassan Asad permanent uppehållstillstånd av humanitära skäl. Då gick Säkerhetspolisen in och förhindrade detta. Det är fullkomligt absurt och denna rättsvidriga tågordning försvarar Du!
Vi kräver att Hassan Asad beviljas permanent uppehållstillstånd, av medicinska skäl och för att han ska få stanna tillsammans med sin fru och sina barn som är svenska medborgare. Att utvisa honom till Jordanien vore ett brott mot FN-konventionen mot tortyr.

Två grundpelare för en rättstat är att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad och attt man har rätten attt veta vad man är anklagad för. Bägge dessa bryter Du mot när Du låter säkerhetspolisen trakassera Hassan Asad. Vi kräver att SÄPO lägger upp pappren på bordet. Har de några bevis att komma med så måste de fram. Har de inga bevis så måste alla trakasserier mot Hassan Asad sluta omedelbart!

- Vi protesterar som demokrater mot att den svenska statsmakten springer USA:s äranden och i den s.k. kampen mot terrorismen urholkar den svenska demokratin!
- Vi protesterar som försvarare av rättssäkerheten mot säkerhetspolisens Stasi-metoder.
- Vi protesterar som humanister mot det omänskliga i att utvisa en svårt sjuk människa!
- Vi protesterar som antiimperialister och palestinavänner mot att stöd till det palestinska folkets kamp för sitt land och sin frihet betecknas som terrorism!

Jan Strömkvist
Ordförande för Kommunistiska Partiets Göteborgsavdelning

Ulf Nilsson
vice ordförande för Kommunistiska partiets Göteborgsavdelning

Göteborg

Relaterat

Läs artikel i Proletären...