Viktig strid för kollektivavtal i Göteborg

– Vi stödjer helhjärtat medlemmarna i Hotell- och Restaurangfacket i sin blockad av lunchbutiken Wild´n Fresh i Saluhallen Briggen i Göteborg, säger Jan Strömqvist, spårvägsreparatör och ordförande i Kommunistiska Partiets avdelning i Göteborg.

Kommunisterna uppmanar alla Göteborgs fackligt anslutna arbetare och tjänstemän att sluta upp kring blockaden.

Kampen för kollektivavtal handlar om arbetarsolidariet, om att motverka lönedumpning och snåla företagares utnyttjande av svaga grupper på arbetsmarknaden.

Ägaren av Wild'n Fresh bryter också mot lagen när hon vägrar betala sjuk- och semesterlön till de anställda. Att hon får kraftfullt stöd från centerns ungdomsförbund och andra nyliberaler kring Sveriges högerregering visar än mer på vikten av fackliga stridsåtgärder för att värna kollektivavtal och arbetsmarknadslagar.

– Därför blir striden i Göteborg principiellt viktig. Nyliberaler kring och i högerregeringen har som mål att pressa ner löner och anställningsvillkor och att krossa facket, säger Jan Strömqvist.

Här spelar näringsminister Maud Olofsson ett smutsigt spel. Som ordförande i centerpartiet är hon ytterst ansvarig för partiets verksamhet. På centerns hemsida finns ett uttalande med rubriken, "Facket beter sig som en maffia", som med lögner om att personalen hos Wild'n Fresh har högre löner än kollektivavtalet uppmanar till stöd för företagets ägare.

I detta finns en klar koppling mellan näringsministern, regeringens högste ansvarige, och den antifackliga politiska kampanjen mot Hotell och Restaurangs blockad mot Wild'n Fresh.

– Kommunistiska Partiet reagerar starkt mot att regeringen på detta sätt söker lägga sig i och undergräva facklig verksamhet. Vi kräver att Maud Olofsson tar avstånd från de kränkande uttalanden och det antifackliga agerande som hennes ungdomsförbund och parti ägnar sig åt.

Kommunistiska Partiet

Göteborg