Solidaritet med KSM i Tjeckien

Kommunister och andra demokratiska krafter för mänskliga rättigheter och demokrati i Europa och i världen – aktiva mot antikommunism, den 24-25 november, 2006 i Prag uttrycker sin fulla solidaritet med Kommunistiska ungdomsförbundet (KSM) i tjeckiska republiken som har olagligt förklarats upplöst av det tjeckiska republikens inrikesministerium. De uppmanar berörda myndigheter i tjeckiska republiken att upphäva detta antidemokratiska beslut som står i motsättning till FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna.

Partierna uppmanar alla demokratiska krafter att protestera mot denna attack mot de mest elementära rättigheter och friheter och uppmanar till kampanjer till stöd för KSM:s rättigheter. Den nya anti-kommunistiska vågen, som attackerna mot KSM är en del av, syftar till att begränsa kommunisternas aktiviteter och inflytande och gentemot socialismen som det reella alternativet till det nuvarande kapitalistiska systemet, ett system som innebär exploatering, förtryck och krig.

De kommunistiska och andra vänsterpartierna kräver därför ett omedelbart upprättande av elementära demokratiska fri och rättigheter i tjeckiska republiken.

Österrikes Kommunistiska Parti
Vitryska Kommunisters Parti
Belgiska Arbetarpartiet PTB
Arbetarnas Kommunistiska Parti, Bosnien och Hercegovina
Storbritanniens Kommunistiska Parti
Böhmens och Moraviens Kommunistiska Parti (KSCM)
Partiet för Demokratisk Socialism i Tjeckiska Republiken
Storbritanniens Kommunistiska Parti (m-l)
Kinas Kommunistiska Parti
Kroatiens Socialistiska Arbetarparti
Kubas Kommunistiska Parti
Det Arbetande Folkets Kommunistiska Parti i Cypern (AKEL)
Kommunistiskt Parti, Danmark
Kommunistiska Partiet i Danmark
Frankrikes Kommunistiska Parti
Vänsterpartiet.PDS Tyskland
Tysklands Kommunistiska Parti, DKP
Greklands Kommunistiska Parti, KKE
Indiens Kommunistiska Parti (marxisterna)
Tudeh partiet Iran
Israels Kommunistiska Parti
Italienska Kommunisters Parti
Det Nybildade Kommunistiska Partiet, Italien
Japans Kommunistiska Parti
Lettlands Socialistiska Parti
Makedoniens Kommunistiska Parti
Nederländernas Nya Kommunistparti
Portugals Kommunistiska Parti
Socialistiska Allianspartiet Rumänien
Ryska Federationens Kommunistparti
Jugoslaviens Nya Kommunistparti
Slovakiens Kommunistiska Parti
De Spanska Folkens Kommunistiska Parti
Katalanska Kommunisters Parti
Sudans Kommunistiska Parti
Kommunistiska Partiet, Sverige
Baath Arabiska Socialistpartiet, Syrien
Kommunistpartiet i Syrien
Syriska kommunistpartiet
Turkiets Kommunistiska Parti
Ukrainas Kommunistiska Parti
Vietnams Kommunistiska Parti