Stort grattis till kämpande 40-åring!

I dagarna fyller Svensk-Kubanska Föreningen 40 år. Det är en födelsedag att fira och ett födelsedagsbarn att salutera.

Svensk-Kubanska Föreningen är äldre än Kommunistiska Partiet, så om barndomen är vi inte skickade att uttala oss. Men kanske var det inte så svårt att vara Kuba-vän i en tid då USA gick mot nederlag i Vietnam och då till och med Olof Palme kramade Fidel Castro. Men oavsett svårighetsgrad så vet vi att föreningen redan i barndomen gjorde viktiga insatser i vänskapen med Kuba.

Men för oss består ändå Svensk-Kubanska Föreningens storhet i den ståndaktighet ni visat solidariteten med Kuba. När vindarna vände och det började blåsa snålt över Kuba, så stod ni fast när andra fegt vek undan, så försvarade ni oförtrutet Kubas rätt att välja sin egen socialistiska väg och sitt egna demokratiska system. Det har förorsakat er spott och spe från liberalerna, som hatar och fruktar den kubanska utmaningen. Men det skall ni ta som en hedersbetygelse. Den som bespottas av liberaler vinner respekt hos dem som anser att en annan värld är och måste vara möjlig.

Svensk-Kubanska Föreningens betydelse för solidariteten med Kuba och den kubanska revolutionen är idag större än någonsin. De forna vännernas svek har inte brutit den breda sympatin för Kuba i Sverige. Tack vare inte minst er och ert oförtrutna arbete.

Ändå vill vi påstå att de 40 år som ligger framför er är viktigare än de 40 år som förflutit. Det blir alltmer uppenbart att mänskligheten inte längre kan leva på det gamla sättet. Situationen ropar efter alternativ och efter människor som informerar om alternativa möjligheter. Varvid solidariteten med Kuba blir ännu viktigare.

Kommunistiska Partiet vill med dessa korta ord framföra de allra varmaste hälsningar till Svensk-Kubanska Föreningen och alla dess medlemmar på 40-årsdagen. I förhoppningen om ett fortsatt gott samarbete och i förvissningen om att framtiden tillhör socialismen.

* Ett fyrfaldigt leve för Svensk-Kubanska Föreningen!
* Länge leve solidariteten med det socialistiska Kuba!

Kommunistiska Partiet
genom Anders Carlsson, ordförande

Göteborg