Protestera mot åsiktsförbudet i Tjeckien!

Kommunistiska Partiet kräver ett omedelbart stopp för alla förbudsåtgärder riktade mot det kommunistiska ungdomsförbundet KSM i Tjeckien. Förbudsåtgärderna mot KSM, som inkluderar en stängning av ungdomsförbundets hemsida och andra kommunikationsmöjligheter, motiveras med att KSM företräder den socialistiska tanken om samhälleligt ägande av produktionsmedlen.

Förbudsåtgärderna utgör därvid ett flagrant angrepp på åsikts- och yttrandefriheten och därmed på demokratin, ett antidemokratiskt innehåll som förstärks av att angreppet i sin förlängning riktas mot det tjeckiska kommunistpartiet KSCM, som är Tjeckiens tredje största parti. Vart tar demokratin vägen om staten skall föreskriva vad politiska ungdomsförbund och partier får tycka och inte tycka om samhällets inriktning och organisation?

* Kommunistiska Partiet uttalar vår fulla solidaritet med KSM. Vi lovar att tillsammans med andra politiska krafter kämpa för att få förbudet upphävt.

* Vi kräver att Sveriges regering tar avstånd från de tjeckiska myndigheternas odemokratiska agerande och att regeringen verkar för ett sådant avståndstagande inom EU.

* Vi uppmanar alla partier som bekänner sig till demokratin att protestera mot förbudsåtgärderna.

För Kommunistiska Partiet
Erik Andersson, internationell sekreterare