Nej till sanktioner mot DFR Korea!

Kommunistiska Partiet tar avstånd från Säkerhetsrådets provokativa resolution 1718, som föreskriver sanktioner mot Demokratiska Folkrepubliken Korea. Kommunistiska Partiet är mot kärnvapen och för en fullständig skrotning av alla kärnvapen.

Men en kärnvapennedrustning måste börja med USA, som har flest kärnvapen och som öppet hotar andra länder med kärnvapenkrig, däribland DFR Korea. Demokratiska Folkrepubliken Korea är en suverän stat som har folkrättsligt rätt att framställa de vapensystem som landet anser sig behöva till sitt försvar. Att straffa DFR Korea för att utnyttja denna rätt är att ersätta internationell lag med imperialistiskt godtycke.

Allt DFR Korea begär är säkerhetsgarantier från USA. Det internationella samfundet bör i fredens och rättvisans kräva att USA upptar direkta förhandlingar med DFR Korea om ett fredsfördrag. Säkerhetsgarantier banar väg för fred och stabilitet på den koreanska halvön, inte provokativa sanktioner, som bara ökar spänningarna.

Vi uppmanar alla progressiva människor att protestera mot den djungelns lag som USA-imperialismen vill påtvinga världen. Vi kräver att den orättvisa resolutionen omedelbart dras tillbaka.

För Kommunistiska Partiet
Anders Carlsson, ordförande

Göteborg