USA ut ur Irak!

I skrivande stund tar sjukhusen i det belägrade Bagdad emot hundratals patienter varje timme. Totalt kaos råder i det kriminella krig som i snabb takt utvecklas till en humanitär katastrof. Den brutala amerikanska imperialismen känner inga gränser i sin strävan att kontrollera Iraks naturresurser. USA till och med projektilmördar kritiska journalister för att förhindra att sanningen om Bagdads lidande folk kommer ut.

Den irakiska krigsmakten har på sina håll bjudit hårt och hjältemodigt motstånd, men något krig i egentlig mening kan man inte tala om. USA har en krigsbudget som är 400 gånger större än den irakiska och är totalt överlägset vad fäller teknologi och vapen. Kriget har mer karaktären av en kolonialexpedition.

Med en krigsutveckling där den högteknologiska amerikanska mordmaskinen vinner terräng gentemot de i jämförelse illa rustade irakiska styrkorna, kommer USA att tvinga fram en "fred" på USA:s villkor, en imperialistisk fred. I ett ockuperat Irak kommer ett Pax Americana att etableras.

Nu finslipas planerna för ockupationsregimen, en amerikansk ockupationsregim i ett av arabvärldens centrala länder. Amerikanska byggbolag har redan fått feta kontrakt på "återuppbyggnaden" av det land som krigsmaskinen är i full färd med att lägger i ruiner.

USA kommer att påtvinga Irak sitt kriminella styre. Förr eller senare. En ockupationsregering kommer att tillsättas. Förr eller senare. Ett skräckkabinett av vapenprofitörer, oljebolagsdirektörer och fanatiska israelvänner kommer att styra Irak med järnhand - inte för alltid, men intill dess att de irakiska folket och de arabiska massorna har kraft att kasta ut ockupanterna ur landet.

De arabiska massorna kommer aldrig att acceptera en amerikansk ockupationsregering i Irak. Det kommer inte heller världsopinionen att göra. En ockupationsregering kommer att mötas av folkligt motstånd, förhoppningsvis av ett folkligt befrielsekrig. I ett sådant läge är parollen "Stoppa kriget!" överspelad. Då gäller det istället att resa parollen "USA ut ur Irak!" - en paroll som anknyter till det verkliga läget och som är helt i överensstämmelse med det irakiska folkets och världsopinionens vilja.

Kommunistiska Partiet - KPML(r):s centralkommitté