Mot terroriststämplingen av PFLP m fl

Protestuttalande

Till Sveriges regering

Kommunistiska partiet - KPML(r) protesterar å det skarpaste mot att utrikesminister Anna Lindh inom ramen för EU medverkat till att terroriststämpla Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP och al-Aqsa-martyrernas brigad.

Dessa organisationer är delar av det PLO som Sveriges regering fram till nu erkänt som legitim representant för det palestinska folket. Att terroriststämpla dem och andra palestinska organisationer innebär att terroriststämpla själva uttrycket för det palestinska folkets frihetskamp och därmed denna kamp i sig. Ett helt folk utmålas som terrorister.

FN-stadgan ger ett ockuperat folk rätt att kämpa för sin befrielse med de medel som står till buds. Det är inte det palestinska folkets kamp som strider mot internationell rätt, utan Israels brutala ockupationspolitik, som berövar det palestinska folket dess rättigheter, allt hopp och all värdighet. Det är Israels ockupationspolitik och statsterrorism som måste fördömas.

Efter den senaste utvidgningen, som också inkluderar den folkliga befrielserörelsen FARC-EP i Colombia, är det utom varje tvivel uppenbart att den sk terrorlistan inte riktas mot terrorism, utan mot de förtrycka folkens frihetskamp och solidariteten med denna kamp. Listan utgör ett skammens dokument och det är en skam att Sveriges regering sätter sin signatur under det.

KPML(r) fördömer regeringens agerande, som saknar allt stöd i svensk opinion och tradition.

Vi kräver att regeringen i EU tar initiativ till att den sk terrorlistan avskaffas och att den fram till dess förklaras icke gällande i Sverige.

Vi lovar att vi kommer att göra allt för att mobilisera bredast möjliga opinion bakom dessa krav, tillsammans med alla andra som värnar rättvisa och internationell solidaritet. Svenska folket har inte övergett den internationella solidariteten för att ni gör det.

KPML(r):s centralkommitté, Anders Carlsson, ordförande

Göteborg