Sverige ut ur Nato!

Uttalande från Kommunistiska Partiet

2024-03-07
Relaterade artiklar

Efter mer än 200 år av alliansfrihet är Sverige nu medlem i en krigsallians. Det svenska medlemskapet i Nato innebär en fullständig uppslutning bakom USA-imperialismen och dess strävan efter hegemoni. Ihop med det nyligen påskrivna DCA-avtalet blir Sverige en lydig medhjälpare i USA:s krigsmaskin.
Nato är USA-imperialismens främsta verktyg för att bevara den nuvarande världsordningen. Nato har genomfört olagliga angreppskrig mot Jugoslavien, Afghanistan och Libyen samt fört en aggressiv expansionspolitik som påtagligt ökat spänningarna världen.

Det svenska Natomedlemskapet försämrar kraftigt Sveriges säkerhetsläge och utsätter vårt land för ett krigshot som vi inte varit i närheten av i modern tid. Sverige är nu en bricka i ett stormaktsspel där svenska soldater kan skickas till konflikter världen över.
Redan har den svenska militären rustats upp med fantasisummor för att möta Natos krav. Detta samtidigt som den svenska välfärden går på knäna där skola, vård och omsorg berövas sina resurser.
De enda i Sverige som tjänar på Natomedlemskapet är den USA-tillvända kapitalistklassen, och framför allt vapentillverkarna med Wallenbergstyrda Saab i spetsen.

Det är inte Sverige som behöver Nato för fred utan det är Nato som behöver Sverige för krig. Nu gäller det för alla fredsvänner att gemensamt ta till kamp mot militarism och krigshets innan det är för sent.

Kommunistiska Partiet säger:

* Ja till fred – Nej till krig
* Nedrustning, inte upprustning
* Sverige ut ur Nato

Kommunistiska Partiets partistyrelse 20240307