Sverige ut ur Nato!

Det svenska medlemskapet i Nato innebär en fullständig uppslutning bakom USA-imperialismen. Natomedlemskapet försämrar kraftigt Sveriges säkerhetsläge och utsätter vårt land för ett krigshot som vi inte varit i närheten av i modern tid.

2024-02-28
Relaterade artiklar

Lång dags färd mot natt, mot en svart natt och mörk framtid, på något annat sätt kan inte den svenska Natoprocessen beskrivas. Med Ungerns ja till ett svenskt Natomedlemskap i måndags har samtliga nuvarande 31 Natoländer godkänt den svenska ansökan.

I skrivande stund återstår endast teknikaliteter och inom någon vecka kommer den svenska flaggan vaja bland de andra utanför Natos högkvarter i Bryssel.

Det svenska medlemskapet i Nato innebär en fullständig uppslutning bakom USA-imperialismen och dess strävan efter hegemoni. Ihop med DCA-avtalet blir Sverige ett lydigt och fullvärdigt verktyg i USA:s krigsmaskin.

Sedan Socialdemokraternas kovändning i Natofrågan i maj 2022 har såväl mörkret som löjets skimmer sänkt sig över svensk politik och svenska politiker. Turkiets behandling av Sverige borde räckt för att svenska folket skulle säga stopp och nej till ett svenskt Natomedlemskap.

Avsaknaden av debatt och att medborgarna förvägrats att få säga sitt om den mest avgörande frågan för Sverige sedan EU-medlemskapet 1995 är en skamfläck. Skrupelfria och historielösa politiker har distanserat sig från såväl folk som från svensk historia.

När Magdalena Andersson lämnade in Natoansökan var det tvärtemot sossarnas eget valmanifest som de fick väljarnas förtroende för. Regeringen Andersson regerade på mandatet att Sverige inte skulle bli medlem i Nato, något som även dåvarande försvarsminister Peter Hultqvist (S) försäkrade partiföreträdarna vid partikongressen 2021.

Socialdemokraternas svek i Natofrågan är monumentalt. Tage Erlander och Olof Palme lär vända sig i sina gravar. Såväl Göran Persson som Stefan Löfven sade sig vara emot ett Natomedlemskap, men slöt snart upp bakom partiledningens svek.

Över 200 år av neutralitet och alliansfrihet går nu i graven. Visst är det så att såväl alliansfriheten som neutraliteten haft stora skönhetsfläckar, nazistiska trupptransporter beviljades genom landet och i smyg har Sverige backat upp USA, men i stort har vi kunnat föra en självständig politik, periodvis kunnat vara en röst för fred och nedrustning samt sparat svenska liv.

Nu är det slut med denna självständighet, nu är det slut med fokus på fred och nu är det slut med att spara svenska liv.

Nato är ingen fredsallians. Det är krigsallians, en aggressiv sådan. Den som säger att Nato är en allians för fred är en lögnare. De politiker som medvetet för fram denna lögn förtjänar inget annat än förakt.

1999 anföll Nato Jugoslavien. Ett olagligt anfallskrig i strid mot folkrätten. 2001 anföll USA och flera Natoländer Afghanistan – där de kom att stanna i 20 år. Även detta ett olagligt anfallskrig.

Anfallet skedde efter att Nato för första och hittills enda gången utlöst artikel fem, som stadgar att ett angrepp på ett medlemsland ska ses som ett angrepp på alla Natoländer – trots att Afghanistan inte anfallit varken USA eller något annat Natoland.

2003 anföll USA och några andra Natoländer Irak. Detta olagliga anfallskrig splittrade först alliansen, men från 2004 deltog Nato officiellt och krigsalliansen medverkade i ockupationen av Irak fram till 2011.

Och 2011 var det dags igen. Då anföll Nato Libyen. Den gången fanns ett FN-mandat som Nato på egen hand bröt och utvidgade till ett anfallskrig. Här deltog även svenska Jasplan efter att alla riksdagens partier utom SD röstat för.

Det är inte Sverige som behöver Nato för fred utan det är Nato som behöver Sverige för krig. Nato är USA-imperialismens främsta verktyg för att förtrycka andra folk och för att bevara den nuvarande världsordningen. Alltsedan kalla kriget har Nato fört en aggressiv expansionspolitik trots utfästelser mot motsatsen.

Efter Berlinmurens fall höll världens ledare ett antal möten och bilaterala förhandlingar om det nya världsläget. I början av februari 1990 träffades Sovjetunionens ledare Michail Gorbatjov och USA:s utrikesminister James Baker. Under mötet sa Baker bland annat ”Vi förstår behovet av försäkringar till länderna i öst. Om vi fortsatt är närvarande i ett Tyskland som är en del av Nato, så kommer Natos militära jurisdiktion inte att flyttas en tum österut.”

Bakers löfte upprepades sedan av såväl Tysklands förbundskansler Helmuth Kohl som Frankrikes president Francois Mitterrand och Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher. Men löften från västliga världsledare är precis lika tomma som svenska socialdemokratiska politikers.

Natos expansion under de senaste 30 åren har påtagligt ökat spänningarna i världen. Krigsalliansens olika angreppskrig har urholkat folkrätten och förskjutit gränserna för det möjliga. En förskjutning till nackdel för världens folk och för fredsarbetet i världen.

I januari förra året undertecknade EU och Nato en gemensam förklaring i 14 punkter där punkt fem lyder: ”Vi lever i en tid av växande strategisk konkurrens. Kinas alltmer bestämda hållning och politik innebär utmaningar som vi måste ta itu med.”

Sverige går nu alltså med i en krigsallians som ”ska ta itu med Kina”. Farligt, dumdristigt och idiotiskt är inte ord nog att beskriva detta.

Natomedlemskapet försämrar kraftigt Sveriges och svenska folkets säkerhetsläge, och utsätter vårt land för ett krigshot som vi inte varit i närheten av i modern tid. Sverige blir en bricka i ett stormaktsspel där kärnvapen på svensk mark kan bli verklighet.

Svenska soldater kan komma att skickas till konflikter världen över. I nuläget ska 500 svenska soldater stationeras i Lettland. Och fler stationeringar lär komma. Idag är det inte tillåtet att låta svenska värnpliktiga tjänstgöra utomlands, men detta är en sak som snabbt lär ändras av Natovurmarna.

Mörkret sänker sig över Sverige. Ska ljuset åter få komma fram måste alla vi som är för fred, humanism och rättvisa gå samman och stoppa vansinnet innan det är för sent – Sverige ut ur Nato!