Försvara systemet!

Öl-, vin- och spritlobbyn vet att det inte finns stöd för att avskaffa systemet med det svenska Systembolaget, som är den institution som i undersökning efter undersökning har störst förtroende hos svenska folket. Därför försöker de så att säga gå bakvägen och stegvis införa och uppnå sitt mål: en helt avreglerad marknad som med vinstintresset som största fokus ska konkurrera med Systembolaget.

2023-07-12

Förra veckan vann det danska företaget Winefinder en uppmärksammad rättstvist mot Systembolaget. Winefinder har svenska ägare och är helt inriktat på att bedriva e-handel med vin och sprit mot den svenska marknaden.

Inför det svenska EU-medlemskapet 1995 förhandlade Sverige fram ett avtal med EU som innebar att Sverige avskaffade importmonopolet på alkohol men fick behålla detaljhandelsmonopolet. Därför borde inte domen komma som en chock – den är helt i linje med den lagstiftning som gällt sedan EU-inträdet.

De liberaler som nu börjar skåla för Systembolagets död är dock för tidigt ute. Förra veckans dom utgör inte något hot mot Systembolaget – det gör däremot utredningen om att tillåta gårdsförsäljning av alkohol.

Förslaget att luckra upp den svenska alkoholpolitiken och tillåta gårdsförsäljning av alkohol var en del av januariöverenskommelsen. Den politik som släpptes fram i januari 2019, inte minst genom Vänsterpartiets svekfulla agerande, kommer att påverka oss för lång tid framåt och alltjämt kommer nya förslag och utredningskonsekvenser från detta bedrövligt nyliberala avtal.

Utredningen som var klar till jul 2021 kom föga förvånande fram till att gårdsförsäljning borde tillåtas, om än med vissa förbehåll. Nu har vi en borgerlig regering som tagit över utredningens förslag och då står de i begrepp att gå ännu längre. I sitt Almedalstal slog statsminister Ulf Kristersson fast att gårdsförsäljning nu ska införas. Och det utan att konsekvenserna för Systembolagets vara eller inte vara i förhållandet till de svenska EU-undantagen är klargjorda.

Om regeringen, uppbackade av alkohollobbyn, driver igenom att gårdsförsäljning blir tillåtet i Sverige är risken stor att undantaget i EU-avtalet inte anses giltigt och att Systembolagets detaljhandelsmonopol därmed försvinner. Konsekvenserna av detta skulle vara mycket omfattande. Frågan handlar inte om själva gårdsförsäljningen utan om hela den svenska alkoholpolitiken.

Öl-, vin- och spritlobbyn vet att det inte finns stöd för att avskaffa systemet med det svenska Systembolaget, som är den institution som i undersökning efter undersökning har störst förtroende hos svenska folket. Därför försöker de så att säga gå bakvägen och stegvis införa och uppnå sitt mål: en helt avreglerad marknad som med vinstintresset som största fokus ska konkurrera med Systembolaget. Inspiration hämtas från övrig avreglerad svensk marknad där olika aktörer inom apotek, bilprovning, tåg, skola och vård ska konkurrera om kunderna och vinsterna.

Dagens svenska alkoholpolitik har som mål att minska konsumtionen och ta ett samhällsansvar, vinsten är inte det primära även om statskassan får in miljardbelopp genom alkoholskatten och Systembolagets monopol. En avreglerad alkoholmarknad skulle ersätta dagens system med ett primärt vinstintresse dikterat av det privata kapitalet.

Systembolagets breda utbud är inte intressant för de nya aktörerna, utan de skulle nischa sig med ett mindre utbud där vinstmarginalen är större. De skulle inte heller vara intresserade av att öppna butiker i hela landet, speciellt inte i glesbygd, utan det är storstadsregionerna som är intressanta för alkohollobbyn.

Stopp säger den som inte håller med, frågan om gårdsförsäljning handlar inte om nya spritbutiker som konkurrerar med Systembolaget utan om att lokala tillverkare ska få sälja en mycket begränsad mängd alkohol i samband med betalda studiebesök. Det handlar om en upplevelseindustri som kommer utbilda medborgarna i en sund alkoholkultur.

Det är fina ord från dem som vill införa gårdsförsäljning, men samtidigt mycket bedrägliga. När stenen väl satts i rullning går den inte att stoppa. Stora alkoholintressenter, inte minst i andra länder, lurpassar på den svenska utvecklingen.

Tillåts gårdsförsäljning kommer Sverige omgående att dras inför EU-domstolen för brott mot EU-rätten. En försäljning av gårdsproducerad alkohol skulle bryta mot EU:s statuter, eftersom svensk alkohol då skulle få en försäljningskanal som utländska konkurrenter inte har. Utfallet i EU-domstolen ter sig självklart och att det skulle innebära ett brott mot det svenska detaljhandelsmonopolet förefaller lika självklart, och då kommer hela marknaden att öppnas upp för EU:s alla alkoholtillverkare och säljare.

Hittills har tre utredningar om gårdsförsäljning genomförts men EU har ännu inte svarat på om vi får behålla Systembolaget. En tystnad som i sig ger ett tydligt svar.

Systembolaget har i dag 448 butiker över hela landet samt cirka 480 ombud dit det går att beställa drycker. Det finns runt 600 bryggerier i landet, varav 120 i Stockholms län. Här finns en fingervisning om hur alkohollandskapet kommer se ut med en avreglerad alkoholmarknad, det är i storstadsregionerna exponeringen av försäljningsställen kommer mångdubblas medan utbudet lär minska och försämras på landsbygden.

Framför allt är alkoholmonopolet viktigt för folkhälsan. Enligt konsultföretaget Ramboll, som på Systembolagets uppdrag utrett alkoholens kostnader, överstiger alkoholens skadeverkningar 100 miljarder kronor om året och den beräknade nyttan motsvarar 10 miljarder kronor.

Folkhälsomyndigheten anger att alkohol orsakar fem procent av den samlade sjukdomsbördan samt att den är den största riskfaktorn för sjukdom och död bland unga. 300.000 personer beräknas ha ett alkoholberoende.

Att alkohol är farligt är oomtvistat. De flesta kan hantera denna substans och de fördelar den kan ge, men alltför många kan det inte. Därför måste ett solidariskt samhälle skydda de utsatta och ta ett helhetsansvar. Den svenska alkoholpolitiken med Systembolaget i spetsen handlar om solidaritet, därför behöver individens och företagens påstådda frihet begränsas.

Mycket mer kan göras i såväl det förebyggande arbetet mot alkoholskador som i beroendevården. Hit kunde mer av Systembolagets och statens inkomster öronmärkas. Ett införande av gårdsförsäljning vore att gå ut motsatt håll; större tillgänglighet, ökad exponering och marknadisering utgör ett sluttande plan som kommer utsätta fler för alkoholskador.

Alkoholmissbruk påverkar i hög grad tredje person, där inte minst barn drabbas av skadeverkningarna. Därför måste den svenska restriktiva alkoholpolitiken bibehållas och Systembolaget skyddas.