Den halva demokratin

Låt 2023 bli året då vi gör vad vi kan för att utvidga den beskurna demokratin.

2023-01-12
Relaterade artiklar

Turkiet kräver saker som vi varken kan eller vill uppfylla, säger Ulf Kristersson när den årliga upprustningskonferensen Folk och försvar öppnar i Sälen. Men samtidigt har hans utrikesminister Tobias Billström precis varit i Ankara och lovat just detta, att uppfylla turkiska krav som varken kan eller bör uppfyllas.

Att vifta med flaggor för organisationer som anses misshagliga av svenska och utländska politiker kan nu komma att bli olagligt. Från årsskiftet är det redan olagligt att skriva om saker som kan uppfattas handla om hemligheter och skada internationella samarbeten.

Först att bryta mot den nya spionerilagen var troligen Aftonbladet och ETC när de skrev om Billströms bedrövliga utfästelser. För så illa är det ställt med demokratin i vårt land när år 2023 nu startat. Yttrandefriheten och pressfriheten har begränsats och kommer ytterligare att begränsas till förmån för en alltmer maktfullkomlig elit såväl här hemma som utomlands.

Sverige sägs vara ett demokratiskt land men demokratin här är på sin höjd halv, och gör halt vid ingången till arbetsplatserna.

Nu vid årsskiftet tog Sverige över som ordförandeland i EU. För tredje gången ska den svenska regeringen hålla i taktpinnen för denna monopolkapitalistiska union som styrs av lobbyister och icke-valda politiker.

EU utvecklas stadigt i federal riktning och satsar alltmer på militära projekt. Sedan 2021 finns den europeiska fredsfaciliteten, som strax innan jul fick ytterligare två miljarder euro att lägga till de 5,7 miljarder euro som redan avsatts för att ”bygga fred och stärka den internationella säkerheten”.

Detta så kallade fredsbyggande sker genom militärt bistånd till Ukraina, att utbilda och utrusta den libyska kustbevakningen att hindra migranter från att ta sig till Europa samt genom finansiellt och militärt stöd till stridigheterna i Mocambique, Mali och Somalia. EU driver inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) just nu elva civila och sju militära uppdrag/insatser i Europa, Afrika och Mellanöstern.

Den här utvecklingen har svenska folket inte fått vara med och påverka eller yttra sig om.

28 år efter det svenska EU-inträdet lyser diskussionen om EU och EU-frågor ständigt med sin frånvaro. I år ska Sverige betala 46 miljarder kronor i medlemsavgift till EU.

År efter år sker denna miljardrullning utan en diskussion om vart pengarna går. Hade de inte gjort bättre nytta här hemma för att stärka upp välfärden? Behoven inom vård, omsorg och infrastruktur är mycket stora. För att inte tala om åtgärder för att bekämpa arbetslösheten och möta inflationens konsekvenser.

En fungerande demokrati kräver att även vi i Sverige får utvärdera det svenska medlemskapet, precis som britterna fick göra och där de röstade för att lämna det odemokratiska EU-projektet.

Vid årsskiftet tog även den svenska kungen till orda och visade sitt förakt för demokratin. Att införa könsneutral tronföljd var både fel och kränkande mot hans son menar herr Bernadotte, som i år suttit 50 år som statschef i Sverige.

Men själva sinnebilden för det odemokratiska är att ett lands befolkning inte kan vara med och välja sin statschef och att alla medborgare inte har samma rättigheter. Ingen ska kunna födas till ett ämbete.

I år är det 500 år sedan Gustav Vasa blev kung. Det var han som införde denna odemokratiska ordning med att kungamakten ska gå i arv. Det rojalistiska jubileumsåret 2023 borde vara året då den svenska monarkin avskaffas och vi tar ett åtminstone symboliskt viktigt steg mot verklig demokrati.

Vi har 168 miljoner apanageskäl till det. För så högt är i år det socialbidrag som kungahuset varje år erhåller för att glida runt och stå över demokratin.

Detta kungliga bidrag har i år ökat med 18,7 miljoner kronor efter överenskommelsen mellan SD och regeringspartierna. Det är en inkomstökning med 12,5 procent. Men i den halva demokratins land ska arbetarna inflationsåret 2023 hålla till godo med kraftiga reallönesänkningar samtidigt som politikerna själva höjer sina löner, och företag och banker fortsätter uppvisa gigantiska vinster.

Vi skriver 2023 och kan konstatera att det demokratiska underskottet är enormt i vårt land. Utan att svenska folket fått säga sitt lades den tvåhundraåriga utrikespolitiken baserad på neutralitet och alliansfrihet i graven. Socialdemokraterna spottade på sina egna värderingar men även på demokratins grunder när de gick emot den linje de blivit valda på och lämnade in den svenska Natoansökan.

Men för de patentdemokrater som finns i såväl den förra som den nuvarande regeringen betyder vare sig medborgarnas bästa eller väljarnas uppfattning något. Natofrågan sopades undan från förra årets valrörelse och folket sattes på åskådarläktaren. Det är pengarna som styr och vad betyder folkviljan när en plats i de fina salongerna hägrar i Bryssel och i Washington?

Ett minimum av demokrati kräver att svenska folket ska få säga sitt om en så stor förändring som ett Nato-medlemskap. En sådan process får heller inte gå för fort och alla kort måste inför ett sådant beslut finnas på bordet, det gäller såväl vad diktaturer som Turkiet kräver som vad alla andra parter säger bakom de stängda dörrarna.

I år är det 30 år sedan den 30 kilometer breda neutrala demilitariserade zonen mellan Sverige och Norge togs bort. Under hela kalla kriget bibehöll Sverige detta avstånd till Natos gräns. Men med Bildtregeringen ökade militarismen, Natonärmandet tog fart och demokratin urholkades.

EU-medlemskap, kungahus, Nato-medlemskap, tystnaden på arbetsplatserna och ökande klassklyftor är tydliga exempel på att Sverige inte är ett demokratiskt land. Låt oss tillsammans göra vad vi kan för att i år 2023 ändra på det.