Uttalande: Lönerna måste upp!

2022-10-27

Arbetarna ska inte återigen betala kapitalismens kris. Det måste vara utgångspunkten för den kommande lönerörelsen.
Det är inte storbolagens vinster som ska upp, det är lönerna.

Regering och myndigheter gör vad de kan för att förbereda oss för svåra tider. Men vad de egentligen förbereder oss på är att arbetare och tjänstemän ska hålla tillbaka sina lönekrav så att de svåra tiderna inte når Svenskt Näringslivs vinster. Svenskt Näringsliv har här regeringens fulla stöd och garanterade samarbete i svåra tider – svåra tider för oss, inte för dem.

Inför avtalsrörelsen finns bara ett rättmätigt krav att föra fram: Det är kravet på rejäla löneökningar.

Kommunistiska Partiets partistyrelse, 26 oktober 2022