Så röstar du på Kommunistiska Partiet

Kommunistiska Partiet ställer upp i elva kommunval. Förtidsröstningen är nu igång och du kan lägga din röst på kommunisterna redan idag. Varje röst på Kommunistiska Partiet är viktig. Det är en röst för ett annat rödare samhälle.

2022-08-30

I förtidsröstningslokal

Vita valsedlar för Kommunistiska Partiet ska finnas i förtidsröstningslokalen. Hittar du inte en valsedel kan du skriva Kommunistiska Partiet på en blank vit valsedel. Skriv inget annat på valsedeln.

På valdagen

Din vallokal står på röstkortet. Vita valsedlar för Kommunistiska Partiet ska finnas i samtliga vallokaler, vi distribuerar ut dem på valdagens morgon. Hittar du inte en valsedel kan du skriva Kommunistiska Partiet på en blank vit valsedel. Skriv inget annat på valsedeln.

Försäkra dig om att du har vår valsedel

Du kan hämta valsedlar vid våra torgmöten, valstugor och valtält. Har du svårt att komma dit så kan du kontakta våra lokala avdelningar eller hör av dig till particentralen, vi kan då skicka hem valsedlar till dig.

Saknas valsedlar från Kommunistiska Partiet?

Kommunistiska Partiet måste alltså själva distribuera valseldar till samtliga förtidsröstningslokaler. Det har vi gjort men vi vet att det ibland förekommer sabotage mot oss, att valsedlarna sorteras bort eller att de rent av tar slut. Saknas valsedlar för Kommunistiska Partiet i förtidsröstningslokalen så säg till valförrättaren samt ring eller skriv till oss (031-122631 alternativt info@kommunisterna.org)

På valdagen kommer vi att försöka distribuera våra valsedlar till samtliga vallokaler på de orter där vi kandiderar. Skulle valsedlar saknas i din röstningslokal på valdagen gäller samma info som ovan.