Uttalande: Höj pensionerna - sänk pensionsåldern

2022-06-22
Relaterade artiklar

Det nuvarande pensionssystemet är underfinansierat och pensionsavgifterna måste höjas kraftigt för att ge alla en värdig ålderdom. Det har ett stormrikt näringsliv råd med.

Kommunistiska Partiet kräver dessutom att pensionsåldern (riktåldern) åter sänks till 65 år och att pensionen ger minst 60 procent av slutlönen – det som utlovades när det nya pensionssystemet infördes. För att öka rättvisan för kvinnor kräver vi att det åter ska vara de 15 bästa inkomståren som är pensionsgrundande, inte som nu livsinkomsten. Det är nödvändiga åtgärder för att inte samhället ska alstra fattigpensionärer efter ett slitsamt arbetsliv.

Kommunistiska Partiets partistyrelse 20220622