Fem anledningar till varför Sverige ska stå utanför Nato

2022-01-24

Ingen försvarsallians
Nato är ingen försvarsallians, som påstås i propagandan. Nato är ett av USA:s viktigaste verktyg för att trygga sin ställning som världens ledande supermakt.

Ökar osäkerheten
Nato påstods vara en motvikt mot Warsazawapakten (som bildades 1955, sex år efter Nato), men efter Sovjet- unionens och Warsazwapaktens upplösning har Nato utvidgats med 14 östeuropeiska länder och inringat Ryssland. Som Natomedlem skulle Sverige bli både uppmarschområde och måltavla i ett krig mellan USA och Ryssland.

Miljardrullning till krigsindustrin
Natoländer förväntas lägga två procent av BNP på militära utgifter per år. (USA med världens största militärbudget lägger 3,7 procent). Med tvåprocentregeln skulle Sverige behöva lägga närmare 100 miljarder på militären varje år. Rusta upp skolan och vården istället!

Sverige ska inte delta i krig
Nato kallas försvarsallians, men har bombat sönder Afghanistan och Libyen – två länder som inte angripit något Natoland och där Sverige skamligt nog frivilligt deltagit i förstörelsen. Det är Nato som gjort Libyen till ett enda stort kaos och ett mecka för slavhandlare och flyktingsmugglare. Som Natomedlem kommer Sverige tvingas delta i krig.

Stå emot propagandan
Propagandan för att Sverige ska ansluta sig till Nato är stark nu. Det ryska angreppet på Ukraina tas till intäkt för att Sverige måste ta steget fullt ut och bli medlem i Nato. Men att bli medlem i Nato är aldrig en garanti för fred och trygghet. Sverige har en lång tradition i utrikes- och säkerhetspolitiken formulerad som alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Det har hållit Sverige utanför två världskrig.

Motståndet mot Nato måste bli mer synligt och vi behöver stå upp för att Sverige inte ska exportera vapen till krigförande länder. Det är den svenska vapenindustrin som tjänar pengar på att praxis bryts. För att vara en röst för fred måste vi behålla vår alliansfrihet.