Nationalisera elförsörjningen

Den anarkistiska rovmarknaden måste ersättas av en återreglerad elproduktion.

2022-01-19
Relaterade artiklar

Elpriserna har i flera veckor legat på rekordhöga nivåer och många hushåll kommer få problem att betala sin elräkning. Två hål i väggen har blivit tusentals hål i plånboken. Förra veckan ville regeringen framstå som handlingskraftig med ett utspel om ett elstöd i tre månader till de hushåll som drabbats hårdast av elpriserna. Som mest ska ett hushåll kunna få 6.000 kronor.

Hur den exakta utformningen av stödet ska se ut är tänkt att presenteras inom två veckor, men klart är att detta stöd är orättvist och för klent. Orättvist eftersom det dels endast ska omfatta 1,8 av Sveriges 4,8 miljoner hushåll och dels för att det inte kommer vara inkomstprövat.

Elstödet lär vara ett välkommet tillskott till förtvivlade elkonsumenter, som nu ser elräkningen tömma såväl plånbok som sparkonto. Det är bra att regeringen agerar och skjuter till pengar. Men agerandet räcker inte för att hjälpa alla som drabbas av avregleringseländet på elmarknaden.

Även med några extra statliga tusenlappar i stöd kommer vi få se många som tvingas dra ned på annan nödvändig konsumtion och även behöva låna pengar till elräkningen. Medan barnfamiljen blir utan nya skor kommer elföretagen räkna in rekordvinster.

1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Idag finns det runt 300 elbolag, cirka 160 elnätsbolag samt ungefär lika många elhandelsbolag. Det påstås från vissa håll att det är elbrist i Sverige. Men faktum är att Sverige är en stor exportör av el. Enligt SCB:s statistik nettoexporterade Sverige 27.543 gigawattimmar el från januari till oktober 2021. Det motsvarar årsproduktionen i tre kärnkraftsreaktorer.

Vårt elnät är via den nordiska elbörsen Nord Pool sammankopplat med 14 andra länder. Handeln på denna börs är normgivande för våra svenska elpriser.

Vi har alltså inte själva kontroll över de svenska elpriserna, trots att vi är självförsörjande med el och borde kunna bestämma priset själva. Elpriset för svenska elkunder bestäms av internationella kraftbolag, såväl statliga som privata med intressen och ägande i hela världen.

Den påstådda fria konkurrensen pressar inga elpriser. I stället bestämmer kraftbolagen helt marknadsvillkoren och styr utan hänsyn till medborgarnas intressen, vilka resurser som förbrukas eller vad miljön tål.

På Nord Pool gör elbolag anförda av kartellen Vattenfall, Eon och Fortum enorma vinster genom att sälja billig svensk el till ett högt europeiskt marknadspris. Elpriset i Frankrike ligger vanligen betydligt högre än i Sverige. Nu i januari har det franska elpriset varit betydligt högre än det svenska samtliga dagar utom en.

I fredags betalade fransmännen fyra gånger mer för elen och engelsmännen sex gånger mer än vi svenskar betalade i vårt dyraste södra elområde. Men bara fyra dagar tidigare betalade vi i stort sett lika mycket. Så fungerar en anarkistisk rovmarknad. Frankrike är samtidigt det medlemsland i Nord Pool som har störst andel kärnkraft. Det är således inte tillgången till kärnkraft som styr elpriset.

De fria marknadskrafternas cyniska vinstjakt kan var och en läsa av på sina fakturor. Elräkningar på abonnemang som intet ont anande elkonsumenter lockats teckna till rörligt pris.

För att hantera situationen, både på kort och lång sikt, måste vi nationalisera elförsörjningen. Samhället måste återta kontrollen från elbolagen och skapa ett rättvist system som håller långsiktigt och under årets alla månader. Staten bör införa ett maxpris för el för privatpersoner.

Ett sådant maxpris diskuteras i Norge, och det hade varit ett bra sätt att undvika den situation som nu uppstått. I stället för att göra som Socialdemokraterna nu vill, att statskassan ska skjuta till pengar för att täcka delar av folks kostnader för elräkningen borde pengarna tas in från kraftbolagens vinter.

Den summa som staten ska betala ut i elstöd borde kompletteras med en motsvarande vinstskatt för elbolagen. Om inte blir det vi skattebetalare som dubbelt upp får stå för elbolagen rekordvinster, dels genom de höjda elpriserna och dels genom skattsedeln.

2021 fick statskassan in 26 miljarder i skatt på elektrisk kraft och minst 16 miljarder i ”elmoms”. Elkonsumenterna betalar även moms på elskatten, vilket blir en dubbelbeskattning som borde avskaffas.

Däremot betalar många storföretag ingen eller mycket låg elskatt. Energiskatten för företag i tillverkningssektorn är endast 0,5 öre per kWh. Medan hushållen sedan årsskiftet betalar 36 öre per kWh – plus moms på hela prisbeloppet.

Detta orättvisa skatteuttag har medfört att den svenska statskassan sponsrat energislukande serverhallar som ägs av Microsoft, Facebook och Amazon med 1,25 miljarder kronor de senaste fem åren. Dessa företags anläggningar slukar mer än 3.000 megawatt, alltså mer än Forsmarks nettoeffekt. Detta skattefrälse måste avskaffas.

Vi har sagt det förut och säger det igen. Elskatten för storföretag borde höjas och den borde sänkas för vanliga hushåll. Kraftöverföringskapaciteten inom landet behöver byggas ut och samhällsintresset sättas främst.

Det går inte att skylla situationen på vädret, varken kyla eller stiltje är orsaken till de rekordhöga elpriserna. Det finns helt enkelt inget dåligt väder, bara dålig energipolitik.

Om samhället återtar kontrollen över den svenska elen kan hushållen få el till ett rimligt pris och svensk överskottskraft kan säljas till andra länder. Vi kan då själva bestämma vilket elpris som ska gälla i vårt land och förhandla om priset med de länder som vill köpa vår el. Men det förutsätter att samhället återreglerar elmarknaden och nationaliserar elförsörjningen.