Röd Front - 1 maj - Befria välfärden från kapitalismen

2021-05-02
Relaterade artiklar

Under parollen: Befria välfärden från kapitalismen ställde ett 30-tal aktivister från Kommunistiska Partiet och Revolutionär Kommunistisk ungdom upp på Götaplatsen i Göteborg för att genomföra ett Röd front-möte på 1 maj.

– Genom att utmana pandemilagen vill vi visa att det är oacceptabelt att regeringen inskränker mötes- och demonstrationsfriheten samtidigt som attackerna på välfärden fortsätter. Regeringen vill införa marknadshyror som innebär kraftigt höjda hyror, inskränka Lagen om anställningsskydd och ge bort 150 miljarder av skattebetalarnas pengar till EU. Samtidigt fortsätter nedskärningarna inom vården och skolan. Att vi då inte ska kunna protestera på gator och torg är oacceptabelt, säger Povel Johansson, partiordförande i Kommunistiska Partiet och huvudtalare på mötet i ett pressmeddelande inför mötet.

Du kan läsa Povel Johanssons tal här.

Under 1 maj anordnade Kommunistiska Partiet och RKU – Revolutionär Kommunistisk Ungdom också andra arrangemang över hela Sverige.
Från Robertsfors i norr till Malmö i söder genomfördes olika aktiviteter med fokus på att kapitalismen inte duger, framtiden kräver socialism.