Uttalande: Försvara demokratin, inskränk inte demonstrationsfriheten!

2021-04-09

Pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari ska nu förlängas. Lagen innebär omfattande begränsningar av våra grundlagsskyddade rättigheter som mötesfriheten och demonstrationsfriheten. Att begränsa vissa former för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar under coronapandemin är både rimligt och nödvändigt. Men det får inte ske till priset av minskad demokrati och begränsad yttrandefrihet.
I andra länder där kraftiga coronarestriktioner införts har undantag gjorts för demonstrationer och politiska möten. Dessa undantag borde även finnas i Sverige. Möten och demonstrationer går att genomföra under ordnade former med avstånd och andra smittskyddsåtgärder utan att förhindra att medborgarna får delta eller kan föra fram sina åsikter.

Kommunistiska Partiet säger:
• Använd inte tillfälliga restriktioner för att inskränka demonstrations- och mötesfriheten.
• Försvara demokratin!

Kommunistiska Partiets partistyrelse 210409