Skattemiljoner till spioner

Återigen har det avslöjats hur Amazon spionerar på sina anställda. Regeringen måste sluta fjäska för de multinationella drakarna.

2020-12-06
Relaterade artiklar

Förra veckan gick anställda på näthandelsjätten Amazon ut i strejk. I femton länder lade lagerarbetarna ned arbetet på denna branschens viktigaste dag, Black friday.

Amazon är ökänt för sina usla arbetsförhållanden och skandalöst låga löner. Det ägs av världens rikaste person, Jeff Bezos.

De strejkande arbetarna på Amazon visar stort mod i kampen för bättre arbetsvillkor. Som om det inte vore nog med hetsen på lagergolvet, där ackordet för att nå en lön man kan leva på är närmast omänskligt, så har det avslöjats ännu en gång att Amazon trakasserar sina anställda och utsätter dem för olaglig övervakning.

Det är tidningen Vice som kommit över dokument som visar att företaget anlitat säkerhetsföretaget Pinkerton för att spionera på de anställda. Uppdraget har varit att kartlägga de anställdas fackliga verksamhet och engagemang i föreningar och aktiviteter som företaget bedömer som ”säkerhetsrisker”.

Spionanalyserna gäller både nuvarande och kommande ställen där Amazon har sin verksamhet. De tänkta säkerhetsriskerna som Amazon ser som ett hot mot affärerna handlar till exempel om stölder, extremism och miljöaktivism. Så pekas Greta Thunberg och Fridays for future ut som en risk för Amazon ihop med Greenpeace och Extinction rebellion. Som tillsammans med de gula västarna är några av de rörelser som hittills avslöjats vara utsatta för Amazons övervakning.

Men övervakningen går djupare än att kartlägga engagemanget hos enskilda miljöaktivister.

Amazon har spionerat på anställda genom att bevaka deras Facebookaktiviteter och Instagramkonton och noterat hur många som deltar i fackliga möten. Det är för denna omfattande övervakning de lejt den ökända detektivfirman Pinkerton.

Företaget anlitades i början av förra seklet för att organisera och skydda strejkbrytare. De infiltrerade arbetarnas organisationer för att underminera och slå ned protester. Ofta på ett mycket våldsamt och brutalt sätt. Idag är Pinkerton svenskägt via Securitas.

Takterna sitter fortfarande i hos Pinkerton, vilket är orsaken till att Amazon vänt sig till dem. Brutalitet och lydnad är egenskaper som behövs i övervakningsvärlden men som också utmärker den nutida kapitalismen. I kampen för nya marknadsandelar får inget stå i vägen. Arbetare ses återigen som en förbrukningsvara som snabbt går att ersätta.

Med den starkes rätt kräver dessutom de multinationella jättarna omfattande subventioner, bidrag och företagsstöd för att etablera sig i ett land eller på en viss geografisk plats. Det här är inget annat än den moderna tidens korruption och mutor, eller marknadsmässiga prostitution om man så vill.

Här i Sverige etablerar Facebook, Microsoft och Amazon enorma serverhallar runt om i landet. I Horndal i Avesta kommun har politikerna under fem års tid satsat stora resurser på att få Google dit och bygga fem stora serverhallar. Förhoppningarna om arbetstillfällen är stora men ännu har Google inte kommit med ett enda löfte till kommunen. Hur det blir med de önskade 1.600 jobben är skrivet i vatten.

Notan står kommuninvånarna för. Avesta kommun har sålt marken i Horndal till Google för 30 kronor kvadratmetern. Idag säljs mark i området till alla andra för 200 kronor kvadratmetern.

Varför ska fattiga kommuner fjäska för de multinationella drakarna? Vad hände med konkurrens på lika villkor? Något som kapitalisterna annars ylar sig hesa över.

Facebooks anläggningar utanför Luleå har fått etableringsbidrag på 139 miljoner kronor, men där jobbar endast 56 personer och det utan kollektivavtal.

Microsoft bygger serverhallar i Staffanstorp, Gävle och Sandviken. Dessa hallar förbrukar enorma mängder el, mer än flera storstäder ihop. I Gästrikland har Microsoft investerat 269 miljoner för marken där hallarna är tänkta att bidra till bolagets mål om helt förnybar elanvändning. Men det svenska kraftnätet är inte dimensionerat för detta. Därför har stora krav ställts på staten om skräddarsydda infrastruktursatsningar för just dessa företag.

I somras blev det känd att den svenska regeringen redan 2017 skrivit brev till olika it-jättar och vädjat till dem att etablera sig i Sverige samt lovat göra allt i deras makt för att hjälpa till i arbetet. Så har elskatten för dessa it-bolag sänkts med 97 procent. De energislukande it-hallarna betalar endast 0,5 öre i elskatt per kilowattimme. Vilket är samma som EU:s miniminivå.

Detta ska jämföras med elskatten för alla oss andra som betalar 44 öre/kWh. Industrins elskatterabatt uppgår till 15,2 miljarder kronor. Här beräknas Facebook tjäna runt 100 miljoner på elskatterabatten, varje år. Till detta kommer att it-jättarna gömmer undan sina rikedomar i skatteparadis för att slippa skatta här i Sverige.

Det är bara en månad sedan Amazon öppnade i Sverige. Att de kommer spionera på sina anställda även här är uppenbart. Övriga it-jättar lär agera på samma sätt och har samma syn på fackligt engagemang.

Amazons ägare Jeff Bezos har en astronomisk förmögenhet. Den har dessutom ökat radikalt under coronapandemin. I somras kunde ”marknaden” meddela att han på en enda dag hade ökat sin förmögenhet med 116 miljarder kronor. Att arbeta ihop till denna summa skulle ta drygt 359.000 år för en arbetare i vårt land.

Vi är inte motståndare till att utländska företag startar verksamhet i Sverige. Det kan ge välbehövliga arbetstillfällen, inte minst i glesbygdskommuner. Men dessa etableringar får inte ske till priset av stora hål i det offentligas resurser, försämrad arbetsrätt, snedvriden konkurrens eller förslumning av arbetsmarknaden. Det får heller inte ske på bekostnad av miljön.

Det måste bli ett slut på fjäskandet för de stora multinationella drakarna. Ska de verka i Sverige, måste vi ställa krav på dem. De ska skatta i Sverige, de ska verka under svenska kollektivavtal och de ska garantera de fackliga rättigheterna. Dessutom borde de leva upp till sina utfästelser om en hållbar utveckling. Varför inte gå i bräschen för en arbetstidsförkortning och införa sex timmars arbetsdag?