Ulf Nilsson ny ordförande i Kommunistiska Partiet

Robert Mathiasson har avgått som Kommunistiska Partiets ordförande, med hänvisning till utmattningssyndrom. Under förra helgens partistyrelsemöte valdes Ulf Nilsson till ny partiordförande.

2019-09-19

Under sin tid som partiordförande för Kommunistiska Partiet har Robert Mathiasson på ett mycket förtjänstfullt sätt axlat stora och svåra uppgifter, att formera politisk, ideologisk och organisatorisk kraft som på allvar kan utmana kapitalismen och sätta arbetarsaken på kartan igen.

I detta arbete har Robert Mathiasson drabbats av utmattningssyndrom. Efter månader av vila, står det tyvärr klart att det krävs betydligt längre tid att läka.

Vår önskan och förhoppning är att Robert Mathiasson måtte tillfriskna, det är givetvis det viktigaste. Men vi hoppas också få se en frisk Robert Mathiasson tillbaka så småningom, i kampen för rättvisa och socialism.

Kommunistiska Partiet har den demokratiska ordningen att kongressen väljer partistyrelse. Inom partistyrelsen väljs sedan ordförande och partisekreterare. De som är valda leder arbetet men kan också avsättas när som helst av partistyrelsen. Det innebär att det hela tiden finns en demokratisk kontroll.

På partistyrelsemöte den 14 september valdes plåtslagaren och partiets tidigare facklige sekreterare Ulf Nilsson till ny ordförande. Ulf Nilsson har stort förtroendekapital både inom och utanför partiet. Elsa-Lena Åström, Alingsås och Bengt Johansson, Varberg, valdes till partisekreterare. Tidigare partisekreteraren Pär Johansson har alltså frånträtt sin befattning.

Det är ingen hemlighet att även Kommunistiska Partiet brottas med politiska motsättningar.

– Det som hänt Robert Mathiasson är jättetråkigt. Jag känner mig inte direkt som någon framtidslösning, med tanke på min ålder. Men jag och flera med mig försöker ta ansvar för att det nödvändiga förnyelsearbetet inom K fortsätter. Partiet har under alltför lång tid tappat relevans i arbetarklassens ögon och det är absolut nödvändigt att bryta den utvecklingen, säger Ulf Nilsson.

Kommunistiska Partiets arbetsutskott