Uppskjuten K-kongress

Kommunistiska Partiets partistyrelse beslutade på tisdagen att skjuta upp Nittonde partikongressen, som var planerad till kommande helg (20-22 mars).

2020-03-17

Skälet är som alla förstår coronaviruset och de smittorisker som uppstår när flera hundra personer från hela landet samlas på en konferens av detta slag, särskilt i en stad som Göteborg, där antalet smittade är relativt högt. Det är en oro som är befogad.

Men skälet är också och inte minst demokratisk. Ett antal partiavdelningar har meddelat att de på grund av smittorisken inte har för avsikt att delta på kongressen, medan andra starkt pläderar för att skjuta upp kongressen tills dess smittan är under kontroll, bland annat för att valda ombud inte har möjlighet att delta.

Att gå till kongress under sådana omständigheter skulle beröva vårt högsta beslutande organ dess demokratiska legitimitet.

Partistyrelsen vill understryka att kongressen är uppskjuten. Nittonde kongressen är kallad och den kommer att samlas så snart det blir möjligt.