Samtal om segregation i Lysestrand

Under Lysestrandsveckan hålls ett panelsamtal om segregation och resursfördelning.

2018-06-20

En av programpunkterna under Lysestrandsveckan är ett panelsamtal om segregation. Från fritidsgården Mixgården i Hammarkullen, Angered, kommer Pelusa Cornaglia, Lina Renholm Nyby, Mohammed Al-Baory, Abdikarim Said och Love Puke. Alla med stora kunskaper om och egna erfarenheter av segregation.

– Vi är bra på att beskriva segregation, men vi måste också försöka motverka den i praktiken, säger Pelusa Cornaglia.

– Vi måste kämpa för att den offentliga sektorn ska bli ännu mer demokratisk.

Samtalet kommer att handla om vad segregation är, men också om vad vi menar när vi säger att det måste satsas på förorten.

Ove Sernhede, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, kommer också att delta i panelsamtalet.

– Segregation handlar om social skiktning. Nu har också etnicitet tillkommit.

– Det måste till strukturella förändringar, en rättvisare fördelning av makt och resurser för att rå på segregationen i samhället.