Inga kärnvapen i Sverige!

Följande debattartikel ville varken Aftonbladet, Expressen, DN, SVT eller ETC ta in, så istället publiceras det här.

2017-08-08

I söndags var det Hiroshimadagen. Det är idag 72 år sedan det fruktansvärda kärnvapenangreppet från USA:s mot den japanska staden Hiroshimas befolkning. Nästan hundratusen människor förintades den dagen. Några dagar senare utsattes även Nagasaki för en atombomb.

Det är viktigt att komma ihåg. Inte bara för alla offer, utan för att det ger skrämmande ekon in i vår tid. USA:s president Donald Trump vill utöka landets kärnvapenarsenal för att den fortsatt ska vara världsledande, och dessutom utesluter han inte att använda kärnvapen i krig.

Det är i detta läge som stora delar av Sverige kommer att förvandlas till en övningsplats för krig när den svenska krigsmakten ska öva Natos så kallade värdlandsstöd. Övningen Aurora 17 är den största krigsövningen i Sverige sedan kalla kriget och flera utländska makter bjuds in, däribland kärnvapenmakten USA.

Enligt försvarsmakten finns det inga formella garantier att USA inte medför kärnvapen under Aurora 17 och USA har som policy att aldrig meddela om de har kärnvapen eller ej ombord. Bara det är skäl nog att protestera mot krigsövningen.

I Aurora 17 tillämpas för första gången Sveriges värdlandsavtal med Nato. Avtalet innebär att Sverige knyts allt närmre till krigsalliansen Nato och tillsammans med krigsövningen ökar den militära hotbilden i och runt Sverige. Aurora 17 är en maktdemonstration mot Ryssland, och att Sverige bjuder in Nato betyder ett farligt ställningstagande som inte stärker fred och avspänning.

Nato är ingen fredsorganisation, utan en krigsallians för att bevara den USA-ledda makt och världsordning som skapar fattigdom, krig och flyktingkatastrofer. USA:s överbefälhavare, kärnvapenvurmaren Donald Trump, är i praktiken även Natos överbefälhavare. Vill vi ha honom som överbefälhavare även över Sverige?

Nej, en majoritet av svenskarna är emot ett Nato-medlemskap enligt en färsk opinionsundersökning från Novus. Det är för att göra den opinionen hörd som ett brett nätverk av organisationer anordnar en demonstration i Göteborg den 16 september under parollerna:
• Nato ut ur Sverige!
• Riv upp värdlandsavtalet!
• Inga kärnvapen på svensk mark!

Att protestera mot dagens upprustning, mot den ökade militariseringen och mot fortsatta Nato-närmanden är att stå upp för fred och säkerhet. Så kom till Göteborg den 16 september och demonstrera mot Nato, krigsövningen Aurora 17 och krigspolitiken!

Pär Johansson,
partisekreterare Kommunistiska Partiet