Fullt fokus på första maj!

Det är alltid lika skönt att se de första vårtecknen efter en lång vinter, som ljusare morgnar och en sol som värmer. Ett annat tydligt vårtecken är att arbetet inför Röd Front 1 maj börjar komma igång. Just nu designas affischer, tillstånds söks, talare bokas och affischering planeras.

2016-03-31

Under hela april kommer mobiliseringen inför Röd Front stå i fokus för Kommunistiska Partiet. Röd Front är minst lika mycket arbetet inför som själva arrangemanget, alltså en kampanj för att profilera vår revolutionära arbetarpolitik. Startskottet för kampanjen blir den 2 april där Kommunistiska Partiets avdelningar uppmanas att arrangera torgmöten på så många ställen som möjligt.

Årets Röd Front kommer att genomföras i ett politiskt läge som skriker efter ett arbetaralternativ. Anställningstrygghet genom Las attackeras, men det sker även en offensiv för sänkta löner från kapitalisterna och borgerligheten.
Bostadsbristen är skriande och det som ändå byggs görs till skyhöga hyror. Överklassen försöker använda flyktingkrisen till att splittra och vältra över kostnaderna på arbetarklassen.

Samtidigt ska riksdagen den 26 maj rösta om att föra Sverige ännu närmare krigsalliansen Nato genom värdlandsavtalet.

Inför 1 maj presenterar Kommunistiska Partiet ett arbetaralternativ som vi har formulerat i sju paroller under samlingsnamnet ”För arbetarpolitik och socialism”:
• Nej till Nato – mot militarism och imperialism
• Sverige ut ur EU – för demokrati och välfärd
• Bryt samförståndet – stoppa fjäsket för överklassen
• Arbete åt alla – sex timmars arbetsdag
• Trygghet på jobben – förbjud bemanningsföretag
• Bygg bort bostadsbristen – behoven ska styra, inte marknaden
• Låt överklassen betala flyktingkrisen – nej till sänkta löner och nedskärningar

Det är dessa paroller som kommer att pryda våra affischer, höras på torgmöten och som kommer att genomsyra våra tal.

Förra året genomfördes Röd Front på 33 orter och vår gemensamma målsättning måste vara att det ska arrangeras manifestationer på minst lika många i år, och därigenom synliggöra det revolutionära arbetaralternativ som Kommunistiska Partiet utgör för fler arbetare.

Nu gäller fullt fokus på första maj!

Pär Johansson
Partisekreterare