”Vi är de enda som fullt ut står upp för välfärden”

Alternativet för välfärd och arbetarrätt i Karlshamn

2014-09-08

– Företrädarna för de andra partierna pratar gärna om välfärden men i handling är det sämre ställt, säger Lars Jeppsson, stenhuggaren som sitter som representant för Kommunistiska Partiet i Karlshamns kommunfullmäktige sedan 1985.

Den gångna kongressperioden har varit tuff för kommunisterna i Karlshamn.

– Vi har ju bara ett mandat och jag har aldrig tidigare varit i den situationen att jag varit ensam kommunist i fullmäktige. Dessutom vägrar motståndarna att ta fighten och i media har det varit svårt att komma till tals, berättar Lars Jeppsson.

• Så vad har ni gjort de gångna fyra åren?

– Framförallt har det handlat om att försvara välfärden från konsekvenserna av borgarregeringens vedervärdiga politik, inte minst de gigantiska skattesänkningarna.

– För att bättre svara mot behoven föreslog vi en skattehöjning på 1 krona för att pröva karlshamnsbornas solidaritet. Pengarna ska öronmärkas för omsorgen och skolan. Det visade sig dock att inget annat parti vill ställa sig bakom en sådan åtgärd. Deras prat om att rädda välfärden sträcker sig inte utöver de ramar som borgarregeringen och EU ställer upp.

– Ett annat exempel är äldreomsorgen. Vi (r)-are har tagit strid i denna fråga från vårt första möte i fullmäktige. Vi har gång på gång lagt fram förslag om satsningar på en utökad äldreomsorg, men fått väldigt lite stöd för detta.

Men problemen i välfärden kan inte lösas med enbart en skattehöjning eller något vinstförbud. Lars Jeppsson menar att det är hela systemet som är fel.

– Marknadskalkyler och prislappar hör inte hemma i verksamheter som måste utgå från alla människors lika värde och rätt. Det är bara vi kommunister som står upp för detta.

En annan fråga kommunisterna driver är tryggheten på jobben. Ett lokalt exempel på den växande otryggheten är AAK – i folkmun benämnt ”Sojan” – som för några år sedan sade upp eller omplacerade ett 25-tal fast anställda. Majoriteten fick komma tillbaka men nu som anställda på bemanningsföretag. En av dessa är Tomas Strömberg, som är fjärdenamn på Kommunisternas lista i Karlshamn.

• Vad gör Kommunistiska Partiet i saken?

– Vi driver kraven på förbud mot både bemanningsföretag och arbetskraftsimport, säger Tomas Strömberg. Vi kräver också rätt till sammanhållen arbetstid i offentlig sektor.

– Varken sossarna eller facket ställer upp på dessa krav, men ute på arbetsplatserna är det många som tycker som vi. Inför Byggnads och Metalls kongresser nyligen har våra medlemmar agerat för att få dessa förbund att driva kravet på förbud mot bemanningsföretag.

– Det lyckades inte den här gången men vi ger oss inte! Trygga anställningar och vettiga arbetstider är en hjärtefråga för oss.

Kommunisterna kämpar för arbetarklassens intressen överallt och hela tiden, såväl i kommunfullmäktige som ute på arbetsplatser och i bostadsområden.

Vi är inte som andra partier, som säger en sak utanför fullmäktige och gör någon helt annat där inne. Oss kan du alltid lita på, vi sviker inte.