Befria bostaden från marknaden

Att ha en bostad är en rättighet, men marknadskrafterna arbetar inte för att tillgodose våra behov utan för att maximera sina vinster. Det leder till bostadsbrist, spekulation och höjda hyror.

Det råder bostadsbrist i 212 av 290 kommuner. För att råda bot på det måste det till statliga subventioner och ett stort bostadsbyggnadsprogram i stil med miljonprogrammet. Det offentliga behöver ta huvudansvar för både byggande och förvaltning när marknadskrafterna inte duger till.

Hyresgäster hotas av regeringens planer på att införa marknadshyror för nyproducerade lägenheter. I kombination med rådande bostadsbrist riskerar hyresgäster runt om i landet hyreshöjningar med upp till 5000 kr i månaden.

I bostadsbristens spår har också priserna skjutit i höjden. Många svenskar är belånade upp över öronen och marknaden hålls under armarna av låga räntor och räntebidrag. Det är en bubbla som skapar miljardvinster för bankerna.

Kommunistiska Partiet vill befria bostaden från kapitalismen. Vi vill ha en solidarisk bostadspolitik som sätter människors behov före marknadens.

Läs mer här:
"En positiv midsommarkris"
"Befria bostadspolitiken från marknaden"
"Kommunistiska Partiet sluter upp i mobiliseringen mot marknadshyror"