Försvara strejkrätten och stoppa höjningen av pensionsåldern med politisk strejk!

2018-02-05

Utredningen om begränsad strejkrätt och utvidgad fredsplikt är ett rent beställningsarbete från Svenskt Näringsliv till Sveriges regering. Skulle utredningen dessutom leda till de förändringar som företagsägarna kräver innebär det allvarliga inskränkningar av de fackliga rättigheterna.

Höjningen av pensionsåldern är en provokation mot alla arbetande. Många med tunga och stressiga jobb orkar inte ens fram till dagens pensionsålder. Problemet med pensionssystemet är inte att vi blir äldre och friskare. Det är de låga pensionerna. Systemet är kapat av finanskapitalet och skapar miljardärer i ena ändan och fattigpensionärer i den andra. Det krävs höjda pensionsavgifter för företagen och rättvisare skatter för att garantera pensionärerna en god levnadsstandard.

Inget av de sex partierna i pensionsgruppen gick till val på höjd pensionsålder. Regeringspartierna har inte i förväg berättat att de är öppna för att inskränka de fackliga rättigheterna. Sveriges arbetare kan inte låta sig överrumplas och låta dessa försämringar gå igenom.

Vi har möjlighet och makt att uttrycka vår mening. Den politiska strejken är en grundlagsskyddad demokratisk rättighet. Genom tidsbegränsade politiska strejker kan vi skicka ett tydligt besked till Sveriges riksdag:
• Tafsa inte på strejkrätten!
• Höj pensionerna, inte pensionsåldern!

Vi uppmanar fackföreningarnas alla förtroendevalda och medlemmar, liksom enskilda på olika arbetsplatser att delta och bidra till att organisera denna gemensamma protest. Försvara strejkrätten och stoppa höjningen av pensionsåldern med politisk strejk!

» Ladda ner uppropet som PDF!