Viktigt initiativ för fred i Korea

Demokratiska Folkrepubliken Koreas utrikesdepartement publicerade 11 januari 2010 ett uttalande där man inbjuder till överläggningar och förhandlingar om ett fredsavtal på koreanska halvön.

Koreakriget bröt ut1950. Det rasade i över tre år och slöt 1953 i ett vapenstilleståndsavtal. Men ännu 60 år efter krigets utbrott finns inget fredsavtal, vilket skapat en instabil situation på den koreanska halvön. Formellt råder ännu krigstillstånd mellan Demokratiska Folkrepubliken Korea och USA.

Som en rest från Koreakriget står än idag tiotusentals amerikanska militärer i södra Korea. Medan de kinesiska frivilliga som hjälpte nordsidan drogs bort redan 1958 – för 52 år sedan. De amerikanska truppernas närvaro på koreanska halvön är en rest från en svunnen tid, är en anakronism, som måste åtgärdas för att möjliggöra fred och stabilitet.

Demokratiska Folkrepubliken Korea har gjort enträgna försök att normalisera förhållandena, som 1994, då parterna undertecknade ”Överenskomna ramverket mellan DFRK-USA”, och 2005, då den ”Gemensamma deklarationen av 19 september” var tänkt att lägga grund för fortsatta förhandlingar.

Men genomförandet av dessa avtal har stannat halvvägs eller direkt saboterats av USA. Istället har USA skärpt de öppna krigs- och kärnvapenhoten mot norra Korea, varvid DFR Korea med all rätt svarat med att i avskräckningssyfte bygga upp en egen kärnvapenkapacitet.
En förutsättning för fred och stabilitet på koreanska halvskapa är att det skapas ett mellanstatligt förtroende mellan DFR Korea och USA. För ett sådant förtroende krävs i sin tur att det nuvarande anakronistiska krigstillståndet upphöra för att ersättas av ett fredsavtal.
Ett verkligt fredsavtal mellan DFR Korea och USA kan röja undan mycket av den fientlighet som nu finns mellan dessa stater.

Kommunistiska Partiets stödjer Demokratiska Folkrepubliken Koreas förslag till ett fredsavtal som röjer undan dagens absurda krigstillstånd. Det är konstruktivt och framåtsyftande förslag. Det är vår förhoppning att alla fredsälskande krafter i Sverige stödjer förslaget och därmed en process mot en varaktig fred på koreanska halvön.

Göteborg 15 februari 2010
Kommunistiska Partiets partistyrelse,
Erik Andersson, internationell sekreterare.