Leve den vilda strejken!

Seger i renhållningskonflikten! I dag på morgonen blåstes konflikten av efter fullständig seger föt renhållningsarbetarna: Kommunistiska Partiet gratulerar!

Kommunistiska Partiet vill härmed uttrycka sitt fulla stöd till strejken bland Stockholms renhållningsarbetare. Som alltid när arbetare tar saken i egna händer och kämpar för sina rättigheter gapar arbetsköparna och borgarna om att strejken är olaglig och samhällsfarlig.

Men det som är samhällsfarligt och som borde vara olagligt är det upphandlingssystem som syftar till att försämra löner och arbetsförhållanden. De politiker som beslutat om detta system är skyldiga till den uppkomna situationen. Politikerna måste ta sitt ansvar och riva upp avtalet med LLAB. Tills detta är gjort och arbetarnas löner och arbetsförhållanden är garanterade måste strejken fortsätta. Renhållningsarbetarna har all rätt på sin sida.

Kommunistiska Partiets arbetsplatsutskott