Nej till lönedumpning!

Lettlands Socialistiska Parti och Kommunistiska Partiet, Sverige, fördömer och bekämpar gemensamt alla försök att skapa splittring och oenighet bland svenska och baltiska arbetare i Sverige. Vi kräver att svenska kollektivavtal ska utgöra grunden för löner i Sverige, oavsett vilket land arbetarna kommer ifrån.

Laval/Vaxholmsdomen (C-341/05) från EU-domstolen i Luxemburg hotar kollektivavtalen.
Vi arbetarpartier i Lettland och Sverige, kräver svenskt kollektivavtal för allt arbete utfört på svenskt territorium.

Nej till lönedumpning!
Arbetare i alla länder - förena eder!

Sergej Christobulov - Politiska kommitténs sekreterare, Lettlands Socialistiska Parti
Erik Andersson - Internationell sekreterare, Kommunistiska Partiet, Sverige

Riga

Uttalandet antogs i samband med den 11:e partikongressen av Lettlands Socialistiska Parti.