Frige Jose Maria Sison

Kommunistiska Partiet protesterar på det kraftigaste mot arresterandet av professor Jose Maria Sison och mot de razzior som genomfördes gentemot sex olika hem samt mot NDF-kontoret i Utrecht. I dessa Gestapo-liknande raider bortforslade holländsk polis datorer, och annan media.

Det politiska fängslandet av Jose Maria Sison ingår i ett ruttet politiskt spel iscensatt av den amerikanska imperialismen och dess vasaller i Manilla, Haag och London i syfte att förhindra en fredlig lösning på den sociala och nationella konflikten i Filippinerna. Alla de trakasserier som Sison utsatts för under sin vistelse i Nederländerna har inte ett dyft med ”terroristbekämpning” att göra, utan trakasserierna och arresteringen av Jose Maria Sison handlar om att sätta press på en social och nationell befrielserörelse som utmanar inhemsk reaktion och imperialism och som vägrar inordna sig under den amerikanska världsordningen och den filippinska reaktionen.

Sison som inte satt sin fot i Filippinerna på tjugo år anklagas falskeligen för två mord på personer i Filippinerna, trots att högsta domstolen i Manilla den 2 juli i år förklarade alla anklagelser mot Sison och 50 andra för ogiltiga och deklarerade att anklagelser mot Sison och de andra 50 varit politiskt motiverade.

Men nu återanvänder de holländska myndigheterna denna skåpmat utan någon som helst faktabakgrund i ett större politiskt spel Det är även värt att notera att EG – domstolens första instans i Luxemburg den 11 juli i år förklarade EU:s ministerråds terroriststämpling av Sison för ogiltig och hävdade att frysningen av hans tillgångar samt att terroriststämplingen inte gick rätt till.

Hyckleriet blir än mer uppenbart när den förre politiske fången Sison, som satt politiskt fängslad under elva år i diktatorn Marcos fängelser nu återigen fängslas, denna gång av det ”liberala” Hollands regering, samtidigt som den USA-stödda Arroyo – regeringen ostraffat kan fortsätta sina riktade mord mot progressiva ledare och aktiva i Filippinernas folkrörelser, riktade mord som tagit 850 liv sedan 2001.

Det politiska fängslandet av Sison lämnar dörren öppen for den europeiska reaktionen, i samarbete med den amerikanska, för att kunna slå till mot alla progressiva och revolutionära krafter i Europa i enlighet med USA:s så kallade ”krig mot terrorn”.

Vi kräver ett omedelbar frigivande av professor Jose Maria Sison!
Sluta med all politisk förföljelse mot filippinska progressiva i Nederländerna!
Upphäv den absurda terroriststämplingen mot Sison!

Kommunistiska Partiet, partistyrelsen

Göteborg